Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Главная
  2. Centrul de asistență
  3. Achitarea și livrarea comenzii
  4. Poate primi o altă persoană comanda mea la Oficiul Poștal?

Poate primi o altă persoană comanda mea la Oficiul Poștal?

Comanda poate fi primită doar personal, prezentarea actului de identitate este obligatorie. În cazul în care nu poți primi comanda personal din anumite motive poți apela la Centrul de contact 022 837 100 linia română.