Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Produse în Coș
Points to spend in the

ICS ”Oriflame International” SRL (”Noi”) respectăm principiul protecției și asigurării  securității datelor Dvs. cu caracter personal.
Prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, în comun cu condițiile și regulile de utilizare a web site-ului și a altor documente, la care sunt făcute link-uri, reprezintă baza procedurii de colectare a datelor cu caracter personal (ale Dvs., privind Dvs., sau acele date pe care ne prezentați), care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să faceți cunoștință cu documentul de mai jos pentru a avea închipuire privind modalitatea de structurare a lucrului cu datele Dvs. cu caracter personal și modul în care le vom procesa. Prin furnizarea datelor cu caracter personal la înregistrarea pe web site-ul www.oriflame.md, Vă exprimați acordul cu prevederile enunțate în prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal.
Compania ICS ”Oriflame International” SRL, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Pîrcălab 52 activeaza in stricta conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal: Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Noi prelucrăm datele în conformitate cu Legea, iar scopul prelucrării datelor cu caracter personal este asigurarea realizării obligațiilor noastre și asigurarea protecției drepturilor noastre, care se nasc în legătură cu înregistrarea Dvs. Realizăm prelucrarea datelor în conformitate cu regulile enunțate mai jos.

1) Informațiile pe care le putem obține de la Dvs.

Putem obține de la Dvs. și să prelucrăm următoarele date privind Dvs.:

1.1 Informațiile furnizate nouă de către Dvs.

Ne puteți furniza informații personale la completarea formularului pe web site-ul nostru md.oriflame.com. Aceasta include informații pe care le furnizați la înregistrarea pe web site-ul nostru, la înregistrarea pentru obținerea statutului de consultant, la căutarea produselor, la plasarea unei comenzi pe web site-ul nostru, la participarea în cadrul dezbaterilor sau altor activități organizate în rețelele de socializare sau pe web site-ul nostru, în cadrul participării la concursuri, promoții sau studii, precum și la informarea cu privire la orice probleme care apar pe web site-ul nostru. Informațiile furnizate nouă de către Dvs. pot include următoarele puncte:

 • Numele Prenumele Patrimonicul, 

 • data nașterii,

 • adresa,

 • adresa poștei electronice,

 • numărul de telefon fix și mobil,

 • codul IDNO (13 cifre),

 • seria buletinului de identitate.

La completarea formularului de înregistrare, trebuie să introduceți datele corespunzătoare buletinului Dvs. de identitate. În caz contrar, purtați răspundere personală pentru datele incorecte. Probleme de ordin etic nu vor fi examinate în cazul în care ați indicat datele din buletinul de identitate greșit. În cazul în care ați introdus datele din buletinul de identitate greșit, aveți posibilitatea de a introduce modificări în aceste informații prin expedierea unei scrisori pe adresa info@oriflame.md sau prin apelarea numărului de telefon: + 373 (22) 837 100.
Vă rugăm să luați în considerație că în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt furnizate corect, veți primi o scrisoare cu solicitarea de a redacta datele Dvs. în decurs de 72 de ore din momentul înregistrării. În cazul în care nu veți furniza datele corecte din buletinul de identitate, sistemul va bloca numărul Dvs. de înregistrare și Noi nu vom putea furniza servicii către Dvs. În urma redactării datelor de către angajatul Serviciului de Suport al Clienților, numărul Dvs. va fi deblocat pentru furnizarea serviciilor către Dvs.

1.2 Informațiile colectate despre Dvs.

Noi păstrăm istoria cumpărăturilor Dvs., datele privind nivelurile Dvs. în rețeaua consultanților noștri, privind rezultatele muncii Dvs., privind persoanele noi pentru care aveți calitatea de sponsor etc.
De fiecare dată cînd Dvs. vizitați web site-ul nostru, putem colecta automat următoarele informații:

 • Informații tehnice, inclusiv adresa Protocolului Internet (IP), utilizată la conectarea computerului Dvs. la rețeaua Internet, informații privind numele Dvs. de utilizator, tipul și versiunea browser-ului, setările fusului orar, tipurile și versiunile plug-in-urilor browser-ului, sistemul de operare și platforma;

 • Informații privind vizitele Dvs., inclusiv istoria vizitelor împreună cu localizatorii uniformi de resurse (URL) deplini pe web site-ul nostru și alte date privind vizita web site-ului nostru (inclusiv data și ora), produsele vizualizate sau produsele, căutarea cărora este efectuată, timpul de reacție a paginii, erorile la încărcare, durata vizitelor anumitor pagini, informații privind acțiunile întreprinse pe o pagină (derulare, clicuri și plasarea cursorul mouse-ului), precum și privind metodele utilizate la părăsirea paginii, precum și privind numărul de telefon utilizat pentru a apela secția noastră pentru deservirea clienților.

1.3 Informațiile pe care le primim din alte surse.

Putem primi informații privind Dvs. în cazul în care utilizați orice alte web site-uri, administrate de Noi, sau orice alte servicii furnizate de Noi. De asemenea, avem o colaborare strînsă cu persoane terțe (inclusiv, spre exemplu, parteneri de afaceri, subantreprenori pentru furnizarea serviciilor de natură tehnică, de deservire a plăților și serviciilor de furnizare, serviciile rețelelor publicitare, ale organizațiilor analitice, agențiilor de furnizare a informațiilor căutate, agențiilor de rating) și putem primi informații din partea acestora.

2) Utilizarea informațiilor

Noi folosim informațiile obținute în privința Dvs. pentru realizarea următoarelor sarcini:

 • îndeplinirea obligațiilor noastre ce decurg din încheierea contractelor cu Dvs., precum și furnizarea către Dvs. a informațiilor, produselor și serviciilor pe care le solicitați din partea noastră, inclusiv soluționarea litigiilor, colectarea taxelor și înlăturarea defecțiunilor;

 • furnizarea către Dvs. a informațiilor cu privire la alte produse și servicii pe care le oferim și care sunt analogice celor pe care Dvs. deja ați achiziționat sau pentru care ați adresat o cerere; 

 • oferirea către Dvs. a drepturilor, beneficiilor și remunerărilor, precum și altor condiții, în conformitate cu relațiile contractuale dintre noi; 

 • conformarea cu alte prevederi ai legislației ce reglementează cooperarea noastră, cum ar fi legislația fiscală, legile privind asigurarea socială, obligațiile statistice ș.a.; 

 • monitorizarea și asigurarea respectării de către Dvs. a politicilor noastre și a regulilor de lucru; 

 • furnizarea către Dvs. sau acordarea permisiunii persoanelor terțe pentru a Vă furniza informații privind produsele și serviciile de care, în opinia noastră, Vă puteți interesa. Vă vom contacta exclusiv prin mijloace de comunicare electronice (poșta electronică sau SMS), pentru a furniza informații privind produsele și serviciile analogice celor care v-au fost anterior vîndute sau au constituit subiectul dezbaterii în scopul vînzării ulterioare. Metodele date de furnizare a informațiilor vor fi utilizate de noi numai cu acordul Dvs. În cazul în care Vă răzgîndiți și nu veți dori ca datele Dvs. să fie utilizate în acest mod, sau nu veți dori ca datele Dvs. să fie transmise persoanelor terțe în scop de marketing, Vă rugăm să marcați cîmpul corespunzător din contul Dvs., sau contactați Secția de deservire a clienților, prin expedierea unei scrisori electronice la adresa info@oriflame.md sau apelați Serviciul de suport al clienților la numărul +373 22 837 100;

 • notificarea privind modificarea listei serviciilor noastre;

 • asigurarea faptului că completarea conținutului web site-ului nostru este prezentată într-un mod, care este cel mai eficient pentru Dvs. și computerul Dvs.; 

 • asigurarea conducerii efective a rețelei noastre de consultanți din partea noastră, precum și din partea altor membri ai rețelei noastre de consultanți (în majoritate - sponsorii noștri); 

 • administrarea web site-ului și a operațiunilor interne, inclusiv înlăturarea defecțiunilor, analiza datelor, testarea, cercetarea, colectarea de statistici și sondaje;

 • perfecționarea web site-ului nostru în vederea asigurării modului cel mai eficient de furnizare a informațiilor pentru Dvs. și pentru computerul Dvs.; 

 • oferirea posibilității Dvs. de a utiliza funcțiile interactive ale deservirii noastre, în cazul în care ați făcut alegerea corespunzătoare;

 • asigurarea siguranței și securității web site-ului nostru;

 • calculul sau înțelegerea gradului de eficiență a publicității pe care o oferim pentru Dvs. și ceilalți, precum și oferirea către Dvs. a materialelor publicitare corespunzătoare. Acestea includ studiul gradului de satisfacere a consumatorului și alte studii analogice;

 • pregătirea de oferte și recomandări pentru Dvs. și pentru alți utilizatori ai web site-ului nostru privind produsele și serviciile de care Dvs. sau ceilalți pot fi interesați; 

 • răspunderea la solicitările și cerințele legale înaintat în modul corespunzător, parvenite din partea autorităților de reglementare și altor organizații.

3) Dezvăluirea informațiilor Dvs.

3.1 Noi nu vindem, nu oferim și nu comercializăm datele Dvs. cu caracter personal.

3.2 Putem oferi acces la datele Dvs. cu caracter personal și permite prelucrarea acestora companiilor membre ale grupului nostru (compania-holding de bază și întreprinderile-fiice ale acesteia) în vederea obținerii unui sprijin în desfășurarea activității prevăzute la pct. 2 (Utilizarea informațiilor).

3.3 Putem oferi acces la datele Dvs. cu caracter personal și permite prelucrarea acestora în cazuri strict determinate, unui număr limitat de terți, în următoarele scopuri: 

 • Parteneri de afaceri: furnizori și subantreprenori cu scopul executării contractelor încheiate cu aceștia sau cu Dvs. Pe lîngă altele, în această categorie sunt incluse următoarele organizații: transportatorii, agențiile de percepere a creditelor, furnizorii serviciilor de factoring și logistice (cum ar fi preluarea produselor și ambalarea), furnizorii de servicii de suport al clienților ș.a.

 • Alți membri ai rețelei noastre de consultanți (în primul rînd sponsorii Dvs. și consultanții juniori), în scopul asigurării conducerii eficiente a rețelei noastre de consultanți. În cazul în care nu doriți ca Noi să transmitem datele Dvs. cu caracter personal altor consultanți, membri ai rețelei în scopurile indicate, Vă rugăm să contactați Secția de deservire a clienților, prin expedierea unei scrisori electronice la adresa info@oriflame.md sau să apelați Serviciul de suport al clienților;

 • Agenții de publicitate și rețelele de publicitate, care au nevoie de date pentru selectarea și întreținerea campaniilor publicitare care vor prezenta interes pentru Dvs. și alții. Noi nu dezvăluim informații privind persoanele care pot fi recunoscute către organizațiile noastre de publicitate, dar putem să le furnizăm informații generalizate privind utilizatorii noștri (de exemplu, le putem informa privind faptul că aproximativ 500 de persoane sub vîrsta de 30 de ani au făcut clic pe publicitatea lor într-o anumită zi). De asemenea, putem folosi o astfel de informație generalizată pentru a ajuta companiile de publicitate să aducă publicitatea sa grupului țintă pentru care aceasta este destinată (de exemplu, consultanții noi care reprezintă un anumit teritoriu).

 • Furnizorii analiști și dezvoltatorii motoarelor de căutare, care ajuta la perfecționarea și optimizarea web site-ului nostru.

 • Agențiile de rating, în scopul realizării evaluării pentru creditare, în cazul în care procedura dată constituie o condiție a încheierii contractului între noi și Dvs.

 • Furnizorii de soluții tehnice care ne permit să Vă expediem mesajele noastre (inclusiv mesajele de marketing sau studiile privind gradul de satisfacere a consumatorilor, în cazul în care ați exprimat acordul pentru a primi astfel de informații), de exemplu, furnizori de soluții pentru organizarea expedierii scrisorilor și mesajelor SMS în masă.

De asemenea, putem dezvălui datele Dvs. cu caracter personal către următoarele părți terțe:

 • În cazul în care Noi vindem, achiziționăm sau transmitem în alt mod careva afaceri sau active, caz în care putem dezvălui datele Dvs. cu caracter personal către un potențial vînzător, cumpărător sau persoanei care achiziționează astfel de afaceri sau active.

 • În cazul în care compania noastră sau practic toate activele acesteia sunt achiziționate de către un terț, cazul în care toate datele cu caracter personal deținute ale clienților vor constitui unul dintre activele destinate transmiterii.

 • Cazul în care avem obligația de a dezvălui datele Dvs. cu caracter personal pentru a asigura respectarea obligațiilor juridice, sau în vederea asigurării realizării politicii noastre și/sau a regulilor de utilizare, precum și a altor acorduri aplicabile; fie în scopul protecției drepturilor și proprietății noastre, sau în scopul asigurării securității clienților noștri sau ai altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopul protejării de fraude și reducerii riscurilor de creditare.

4) Cum și unde păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Toate informațiile furnizate de Dvs. și colectate de Noi în privința Dvs. sunt stocate pe servere securizate. Toate plățile efectuate în regim ”on-line” sunt criptate cu utilizarea tehnologiei SSL și vor fi prelucrate de furnizori independenți. Noi nu păstrăm și nu colectăm informații privind cardurile de debit și credit, utilizate pentru tranzacțiile on-line. Datele colectate de Noi în privința Dvs. pot fi transmise și stocate în spațiul Zonei economice europene și în afara acesteia. Acestea pot fi, de asemenea, prelucrate de către angajații aflați în afara Zonei economice europene care lucrează pentru noi sau pentru oricare dintre furnizorii noștri. Acești angajați, printre altele, pot fi antrenați la îndeplinirea comenzii Dvs., la procesarea rechizitelor Dvs. de plată, la procesarea remunerărilor Dvs. obținute în cadrul realizării Planului de succes, precum și la furnizarea serviciilor de suport. Prin furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, Vă exprimați acordul pentru transmiterea, stocarea și prelucrarea acestora. Vom lua toate măsurile rezonabile, necesare pentru asigurarea securității datelor Dvs. și respectarea Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a legilor relevante.

5) Obligația de a respecta prudența necesară

În cazul în care Noi am furnizat către Dvs. (sau în cazul în care Dvs. ați ales) o parolă care Vă oferă accesul la anumite compartimente ale web site-ului nostru (”Acountul utilizatorului”), purtați răspundere pentru asigurarea confidențialității parolei date. Vă rugăm să nu comunicați nimănui parola dată. În cazul în care comunicați parola persoanelor terțe, purtați răspundere pentru toate acțiunile întreprinse cu utilizarea acountului Dvs. În cazul în care pierdeți capacitatea de a controla parola personală, puteți de asemenea pierde controlul asupra datelor sale cu caracter personal și în numele Dvs. poate fi realizate acțiuni ce atrag anumite obligații juridice. Prin urmare, în cazul în care parola Dvs. a fost compromisă din careva motiv, este necesar să ne informați imediat și să schimbați parola. Niciodată nu Vă vom întreba parola, cu excepția procedurii de identificare a numelui de utilizator pentru accesarea web site-ului. Angajații noștri respectă cerințele avansate în sfera asigurării protecției informației.
Din păcate, transmiterea informațiilor prin Internet nu este complet sigură. În pofida faptului că Noi vom face totul ce depinde de noi pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor Dvs. transmise pe web site-ul nostru. Orice transfer de date se realizează pe riscul Dvs. propriu. După primirea informațiilor Dvs., vom utiliza proceduri clare și măsuri de securitate întru prevenirea accesul neautorizat la datele Dvs. cu caracter personal.

6) Drepturile Dvs.

6.1 Informațiile de marketing.

Aveți dreptul de a ne cere să nu prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing. De regulă, Vă vom informa (înainte de a colecta datele Dvs.) privind intenția noastră de a utiliza datele Dvs. pentru scopurile indicate sau în cazul în care intenționăm să dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal unei terțe părți pentru astfel de scopuri. Puteți face uz de dreptul Dvs. de a refuza de o astfel de prelucrare prin bifarea rubricii corespunzătoare din formularele (în principal CAF) utilizate de Noi la colectarea datelor Dvs. cu caracter personal. De asemenea, puteți dace uz de dreptul Dvs. în orice moment prin bifare în cîmpul corespunzător din acountul Dvs., sau prin contactarea Secției de deservire a clienților la adresa electronică info@oriflame.md sau prin apelarea Serviciului de suport al clienților la numărul +373 (22) 837 100;

6.2 Accesul la informații.

Concretizarea și ștergerea. Aveți dreptul de acces la informațiile colectate în privința Dvs. și dreptul de a adresa o cerere privind modificarea sau ștergerea acestora. Puteți vizualiza, verifica și modifica cea mai mare parte din datele Dvs. cu caracter personal prin accesarea acountului personal. În general, nu introducem modificări la datele Dvs. cu caracter personal în mod manual, întrucît verificarea la distanță a identității acestora poate fi dificilă. Cu toate acestea, în responsabilitatea Dvs. intră actualizarea periodică și promptă a datelor cu caracter personal în cazul necorespunderii sau schimbării acestora. La solicitarea Dvs., adresată Secției de deservire a clienților companiei, la adresa info@oriflame.md, vom închide acountul Dvs. cît mai curînd posibil, în conformitate cu legislația. Noi stocăm datele acounturilor închise în vederea asigurării respectării legislației, prevenirii fraudelor, colectării datoriilor de plată, soluționării litigiilor, înlăturării defecțiunilor și realizării altor acțiuni în conformitate cu legea.

7)  Ordinul de procesare a datelor cu caracter personal - obligațiile Dvs.

Întrucît sunteți membru al rețelei noastre de consultanți, Vă încredințăm prelucrarea datelor cu caracter personal ale altor membri ai rețelei noastre de consultanți în baza dispozițiilor ce urmează.
Vă încredințăm prelucrarea datelor cu caracter personal în volumul și scopurile prevăzute în Regulament, iar Dvs. la rîndul său, Vă exprimați acordul la prelucrarea datelor indicate într-un mod ce asigură respectarea Legii respective, în special respectarea normelor ce reglementează prelucrarea și protecția datelor încredințate.
Unicul scop al prelucrării datelor cu caracter personal de către Dvs. este respectarea dispozițiilor Regulamentului.
În particular, sunteți obligați:

Ne rezervam dreptul de a verifica metodele de protecție a datelor cu caracter personal încredințate, care au fost utilizate de Dvs. Sunteți obligați să ne oferiți posibilitatea de a efectua astfel de controale imediat după primirea solicitării respective din partea noastră.
Vă exprimați acordul să răspundeți prompt și corect la toate întrebările adresate de noi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, încredințate către Dvs. în conformitate cu prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal și Regulamentul, în particular la întrebările cu privire la metodele de a protecție a datelor cu caracter personal pe care Dvs. le-ați utilizat.
Noi Vă acordăm permisiunea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în volumul și scopurile prevăzute în Regulament, în special în format electronic și pe hîrtie, precum și acordăm permisiunea pentru prelucrarea datelor de către persoanele care cooperează cu Dvs. în baza unui acord de ordine civilă, cu condiția confirmării de către Dvs. pe bază de contract a faptului că aceștia îndeplinesc toate cerințele privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, pe care Dvs. trebuie să le respectați, precum și cu condiția acordului Nostru pentru cooperarea cu o astfel de organizație de prelucrare a datelor.
Conform acordului nostru, transmiterea reciprocă a fișierelor ce conțin date cu caracter personal, securitatea fișierele respective în timpul transmiterii prin rețeaua publică, va fi asigurată prin mijloace de criptare, utilizate la protecția datelor cu caracter personal.
Avem dreptul de a anula înregistrarea Dvs. în calitate de consultant în cazul în care utilizați date cu caracter personal cu încălcarea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal.
Nu purtăm răspundere pentru obligațiile Dvs. față de terți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea prevederilor prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Regulamentului, sau pentru obligațiile Dvs. față de persoanele cărora le-ați acordat permisiunea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

8) Fișierele Cookie

Web site-ul nostru utilizează fișiere cookie (fișiere mici plasate pe hard disk-urile utilizatorilor) pentru a Vă distinge de alți utilizatori ai web site-ului nostru. Această tehnologie contribuie la oferirea unei experiențe pozitive către Dvs. la utilizarea web site-ului nostru și ne permite să îmbunătățim site-ul nostru. Noi utilizăm fișierele cookie ca ajutor la analiza fluxului de informații. Suplimentar, acestea sunt utilizate pentru configurarea personalizată a serviciilor, completarea informativă și publicitate, precum și pentru calcularea eficienței publicității. Anumite fișiere cookie conțin Date cu caracter personal - de exemplu, atunci cînd faceți clic pe „Memorizează-mă”, la intrare fișierul cookie memorizează numele Utilizatorului. Majoritatea fișierelor cookie nu colectează informații de identificare a Utilizatorului și în schimb colectează date mai generale, cum ar fi metoda de intrare, utilizarea web site-urilor ”Oriflame” și locația obișnuită a utilizatorului.
„Oriflame” oferă anumite servicii disponibile numai cu utilizarea fișierelor cookie.
În general fișierele cookie îndeplinesc patru funcții diferite.

8.1 Fișierele cookie esențiale

Unele fișiere cookie au importanță esențială pentru lucrul în cadrul web site-ului nostru. De exemplu, acestea permit ca „Oriflame” să identifice utilizatorii înregistrați și să le ofere acces la tot web site-ul. În cazul în care un utilizator înregistrat dezactivează fișierele cookie, unele pagini pot fi indisponibile.

8.2 Fișierele cookie de performanță

Alte fișiere cookie pot fi utilizate pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc web site-ul și pentru monitorizarea performanței web site-ului. Aceasta permite ca ”Oriflame” să asigure o deservire de înaltă calitate, prin configurarea individuală a aplicațiilor, precum și prin identificarea și corectarea rapidă a oricăror probleme apărute. De exemplu, fișierele cookie de performanță pot fi utilizate pentru urmărirea celor mai populare pagini și pentru a determina de ce unele pagini primesc mesaje de eroare. Aceste fișiere cookie pot fi de asemenea utilizate la identificarea produselor și serviciilor care vor prezenta interes pentru utilizatori, pe baza istoriei lor de vizitare a web site-ului.

8.3 Fișierele cookie funcționale

Fișiere cookie funcționale sunt utilizate pentru ca web site-ul „Oriflame” să poată memoriza unele preferințele ale utilizatorilor.

8.4 Fișierele cookie publicitare orientate pe comportament 

„Oriflame” poate utiliza fișiere cookie pentru a oferi utilizatorilor publicitate după interesele acestora. În afară de aceasta, ”Oriflame” poate utiliza fișiere cookie ale terților, în scopul cercetării pieței, urmăririi veniturilor, precum și îmbunătățirii funcționalității web site-urilor și monitorizării executării prezentelor condiții și a politicii de protecție a drepturilor de autor.
Utilizatorii pot refuza în orice moment de fișierele cookie, în cazul în care browser-ul acestora o permite, deși aceasta poate împiedica utilizarea unor Sisteme ”Oriflame”.
Pentru mai multe informații privind modul de dezactivare a fișierelor cookie, vezi aici.
Pentru mai multe informații privind modul în care fișierele cookie sunt utilizate în activitatea comercială, vezi aici.

9) Modificările în Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal

Orice modificări, pe care în perspectivă le putem introduce în Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal, vor fi plasate pe web site-ul nostru și, în cazul necesității, Vă vor fi expediate prin poșta electronică sau în alt mod. Modificările vor fi, de asemenea, disponibile la întreprinderea noastră, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 52. Modificările vor intra în vigoare de la data publicării acestora. Utilizarea web site-ului de către Dvs. după publicarea Politicii de protecție a datelor cu caracter personal modificate sau plasarea comenzii la compania noastră este considerată ca fiind acordul cu modificările introduse.

10) Datele de contact pentru comunicare și adresarea obiecțiilor

Întrebările. Comentariile și solicitările cu privire la Politica de protecție a datelor cu caracter personal sunt binevenite și urmează a fi adresate către Secția de deservire a clienților, pe adresa e-mail: info@oriflame.md.
În cazul în care sunteți sigur că noi am încălcat prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Vă rugăm să ne contactați pe adresa indicată sau să apelați Secția de deservire a clienților. Vă rugăm să descrieți cît mai detaliat modul în care, în opinia Dvs., a fost încălcată prezenta Politica de protecție a datelor cu caracter personal. Vom analiza cu promptitudine plîngerea Dvs.

Descarcă:

Politica de protecție a datelor cu caracter personal (PDF)

Actualizat: 07.08.2017