Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Anexa nr. 2

                                  La Politica de securitate a Î.C.S. „Oriflame International” S.R.L.

Aprobat _____________________________2020

Directorul Î.C.S. „Oriflame Internaţional” S.R.L.

Tatiana Mereuță

                                                                                                       __________________________ 

 

 

Regulamentul cu privire la datele cu caracter personal în sistemul Oriflame

DISPOZIȚII GENERALE

Scopul colectării datelor cu caracter personal înregistrate în sistemul companiei Oriflame constă în respectarea tuturor standardelor etice de a face afaceri cu Oriflame și are ca scop stabilitatea structurilor create de conducere.

În același timp, utilizarea unui astfel de sistem include anumite obligații și garanții în numele Societății, în ceea ce privește prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Compania I.C.S. Oriflame International S.R.L., situata Chișinău Str. Pîrcalab 52 funcționează strict în conformitate cu Legea cu privire la Legea privind protecția datelor cu caracter personal 133 din 08.07.2011.

1. ÎNREGISTRARE ȘI PARTICIPARE

1.1. Potențialul consumator se înregistrează în calitate de Client Oriflame. Clientului îi este atribuit un număr unic și o parolă pentru pagina personală de pe site-ul companiei. Parola se schimba după prima conectare la site-ul.

1.2. Termenul de participare în calitate de client expiră după 4 perioade de catalog după înregistrare, în cazul în care nu este plasata nici o comanda.

1.3. Clientul Oriflame poate oricând să pună capăt participării sale.

1.4. Participarea clienților este personală și nu poate fi atribuită sau transferată către orice altă persoană fără acordul prealabil scris al Clientului.

DUPĂ ÎNREGISTRARE:

2. DREPTUL DE A REFUZA (REZILIA) ȘI CONSECINȚELE NEPARTICIPARII

Clientul poate rezilia în orice moment calitatea sa de membru, fără a prezenta vreun motiv, prin trimiterea către Societate a notificării scrise de reziliere. Imediat după notificarea din partea Clientului, Compania va confirma încetarea participării Clientului. Clientul poate utiliza formularul standard pentru a notifica Compania despre refuzul de a participa.

3. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Atunci când un potențial cumpărător este înregistrat în calitate de client, acesta din urmă este de acord ca Oriflame, Oriflame Group și părțile terțe autorizate (adică, terți furnizori de servicii) pot stoca, utiliza, procesa și transmite peste hotarele Republicii Moldova (inclusiv prin mijloace automate) date cu caracter personal ale Clientului. Compania face acest lucru pentru a se conforma obligațiilor fata de Client, precum și pentru a colecta datoriile, pentru a preveni frauda, precum și în scopuri statistice și de marketing.

3.2. Compania se angajează să stocheze toate datele cu caracter personal în conformitate cu confidențialitatea și securitatea datelor (deși își rezervă dreptul de a dezvălui aceste informații în condițiile stabilite mai jos). Compania stochează datele pe un server securizat in Federația Rusă (centrul de date de bază) și în Republica Cehă (centrul de date de rezervă) și respectă pe deplin toate legile aplicabile privind protecția datelor și drepturile consumatorilor, ținând cont de schimbările periodice.

3.3. Compania confirmă că toate datele personale pe care le furnizează Clientul Companiei (sau care sunt plasate în registrele publice), precum și orice informație prin care compania poate identifica Clientul, sunt stocate și utilizate în conformitate cu politica de confidențialitate a Companiei Identificarea clienților ( „User Information“), și numai în scopurile descrise aici, în special, următoarele:

3.4. Când Compania furnizează datele personale ale Clientului către terți autorizați de către Societate, le furnizează date cu caracter personal necesare exclusiv pentru efectuarea serviciilor în conformitate cu secțiunea 3.1. Toate părțile terțe autorizate li se interzice în mod expres să utilizeze orice informații personale pentru orice alt scop, și dezvăluiți informații personale cu oricine altcineva, altele decât Societatea sau în conformitate cu legea.

3.5. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că societatea poate furniza date cu caracter personal a Clienților și/sau informații despre utilizator la solicitarea poliției sau orice autoritate de reglementare sau de guvern care face investigarea activităților suspectate ilegale.

3.6. Clientul are dreptul de a verifica datele lui cu caracter personal în orice moment. Clientul poate actualiza informațiile lui personale fie prin contactarea departamentului Costumer Service, fie direct în setările paginii sale pe site-ul Companiei www.oriflame.md.

3.7. În cazul în care Clientul a fost deja înregistrat în calitate de cumpărător al produselor Oriflame, Clientul este de acord, de asemenea ca subiectul Oriflame, în care Clientul a fost înregistrat inițial, să transfere către Oriflame Global e-commerce AG unele date personale. Societatea poate transfera orice informații cu caracter personal furnizate de către Client, cum ar fi, dar fără a se limita la: numărul de client, numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și informații despre dacă Clientul dorește să primească materiale de marketing de la Companie.

3.8. Prin înregistrarea sa în calitate de Client Oriflame, acesta ia cunoștință și este de acord că societatea poate trimite către Client informații despre ofertele și promoțiile, cu excepția cazului în care Clientul alege altfel. Oriflame poate analiza datele personale ale Clientului, pentru a prezenta clienților oferte și informații, luând în considerare interesele clientului și istoricul de cumpărare. Prin acceptarea acestor termeni, Compania are consimțământul clientului la o astfel de analiză.

4. PROCEDURA DE INTRODUCERE A DATELOR PERSONALE LA ÎNREGISTRARE

4.1 Informațiiile pe care le furnizează Clientul în momentul înregistrării includ următoarele elemente:

4.2 La înregistrare clientul va furniza datele cu caracter personal care corespund datelor din actele de identitate ale Clientului. În caz contrar, clientul este personal responsabil pentru furnizarea de date incorecte.

4.3. După procedura de înregistrare a clientului pe site-ul web al companiei, are loc procedura de verificare a datelor personale.

4.4. Verificarea datelor personale constă în a oferi o copie scanată a actului/buletinului de identitate a Clientului prin intermediul site-ului Companiei. Toate informațiile furnizate pentru verificare sunt stocate pe un server securizat al Companiei.

4.5. Dreptul de a verifica și modifica  în cazul introducerii incorecte a datele  personale aparține doar un angajaților departamentului operațional al companiei - operatorul centrului de servire sau de operatorul Call - Center.

4.6. Angajatul care verifică datele personale este logat în sistemul Oriflame numai cu numele propriu de utilizator și parola.

4.7. În cazul demisiei angajatului, accesul său la sistemul de operare Oriflame este închis.

5. POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1 Utilizarea informațiilor

Compania utilizează informațiile primite de la Client pentru a efectua următoarele sarcini:

5.2. Dezvăluirea informațiilor

5.2.1. Oriflame nu vinde și nu oferă datele personale ale Clientului.

5.2.2 Compania poate oferi acces la datele personale ale Clientului și poate permite prelucrarea lor companiilor, care sunt membri ai grupului nostru (societatea holding-mamă și filialele sale) pentru a sprijini societatea în desfășurarea activităților.

5.2.3 Putem oferi acces la datele personale ale clientului și să permitem prelucrarea acestora în cazuri strict limitate, unui număr limitat de părți terțe în următoarele scopuri:

De asemenea, Compania poate divulga datele personale ale Clientului către părți terțe:

6. CUM ȘI UNDE COMPANIA STOCHEAZA DATELE PERSONALE ALE CLIENȚILOR

Toate informațiile furnizate de Client și colectate de Companie sunt stocate pe servere securizate în Federația Rusă (centrul de date de bază) și în Republica Cehă (centrul de date de rezervă). Toate plățile care sunt efectuate „on-line“, sunt criptate cu tehnologia SSL și prelucrate de către furnizorii independenți. Compania nu stochează sau colectează informații cu privire la cardurile de debit și de credit, care sunt utilizate pentru tranzacții on-line. Datele pe care compania le colectează despre client pot fi transmise și stocate în interiorul și în afara Spațiului Economic European.
Ele pot fi, de asemenea, prelucrate de către personalul, care se află în afara Spațiului Economic European, și lucrează pentru o companie, sau la oricare dintre furnizorii noștri. Acești angajați, printre altele, pot fi atrași pentru a îndeplini comenzile clienților, a procesa detaliile de plată ale Clientului, procesarea premiilor eliberate clienților în cadrul punerii în aplicare a Planului de Succes, precum și furnizarea de servicii de asistență. Prin furnizarea datelor personale, Clientul este de acord cu transferul, stocarea și procesarea acestora. Compania va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja datele cu caracter personal ale Clienților, si pentru conformarea cu politicile de securitate a datelor clientului și cu legislația relevantă.

7. OBLIGAȚIA DE A RESPECTA PRINCIPIUL DE PRUDENȚĂ

În cazul în care Societatea a acordat Clientului (sau Clientul a ales) o parolă care deschide accesul Clientului la anumite secțiuni ale site-ul Companiei ( „Cont“), Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității parolei. Compania recomandă ca parola specificată sa nu fie transmisă terților. Dacă un Client transmite parola oricărei părți terțe, Clientul este responsabil pentru toate acțiunile întreprinse cu utilizarea contului său. În cazul în care Clientul și-a pierdut capacitatea de a controla parola, Clientul poate pierde, de asemenea, controlul asupra datelor lor cu caracter personal, precum și din numele Clientului poate fi întreprinse acțiuni cu repercusiuni legale. Prin urmare, dacă parola Clientului pentru orice motiv a fost compromisă, trebuie să notifice imediat Compania și să schimbe parola. Compania nu va cere niciodată parola Clientului, cu excepția procedurii de identificare a numelui de utilizator pentru a accesa site-ul. Angajații Companiei respectă cerințele extinse în domeniul confidențialității. Transmiterea informațiilor prin intermediul internetului nu este complet sigura. În ciuda faptului că societatea face tot ceea ce depinde de ea, și pentru a proteja datele personale ale clientului, Societatea nu poate garanta securitatea datelor, care sunt trimise către site-ul web al Companiei. Orice transfer de date are loc la riscul Clientului. După primirea informațiilor de la clienți, Compania va utiliza proceduri specifice și măsuri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale ale Clientului.

8. DREPTRURILE  CLIENTULUI

8.1 Informații de marketing.

Clientul are dreptul de a solicita Companiei să nu prelucreze datele lui personale în scopuri de marketing. De regulă, Societatea va informa Clientul (înainte de colectarea datelor) cu privire la intenția sa de a utiliza datele Clientului pentru astfel de scopuri sau în cazul în care societatea intenționează să divulge datele personale unei terțe părți pentru astfel de scopuri. Clientul își poate exercita dreptul de a refuza o astfel de prelucrare prin marcarea casetei corespunzătoare în formulare (în principal CAF), pe care compania le folosește pentru a colecta date. Clientul își poate exercita, de asemenea, acest drept în orice moment prin marcarea casetei corespunzătoare din contul său personal sau contactând departamentul Customer Service prin e-mail la INFO@ORIFLAME.MD sau apelând la numărul de ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI +373 (22) 837 100.

8.2 Accesul la informațiePrecizarea si eliminarea.

Clientul are dreptul de acces la informațiile colectate despre el, și dreptul de a trimite cererea de modificare sau ștergere. Clientul poate vizualiza, verifica și schimba majoritatea datelor personale in contul sau personal. În general, societatea nu modifică datele personale ale clientului în regim manual, cel puțin în sfera de responsabilitate a Clientului se include actualizarea în timp util și promptă a datelor cu caracter personal în cazul necorespunderii lor sau de schimbare. La cerere, direcționată către departamentul de lucru cu clienții la adresa INFO@ORIFLAME.MD, Compania va închide contul Clientul cât mai repede posibil, în conformitate cu legislația în vigoare. Compania stochează datele despre conturile închise pentru a se asigura respectarea legislației, prevenirea fraudei, colectarea datoriilor, soluționarea litigiilor, depanare și de a efectua alte acțiuni în conformitate cu legea.

8.3 Cookie-urile

Site-ul companiei utilizează cookie-uri (fișiere mici plasate pe hard dis-ul unui utilizator) pentru a separa Clientului de la alți utilizatori site-ului. Această tehnologie ajută pentru a oferi clienților o experiență pozitivă în utilizarea site-ului și permite Companiei să îmbunătățească site-ul său. Compania folosește cookie-uri pentru a ajuta la analiza fluxului de informații. În plus, acestea sunt utilizate pentru a personaliza serviciile, conținutul și publicitatea, precum și pentru a măsura eficiența publicității. Anumite cookie-uri conțin date cu caracter personal - de exemplu, atunci când faceți clic pe „Memorează-mă“, atunci la intrare cookie reține numele utilizatorului. Cele mai multe cookie-uri nu colectează informații care identifică utilizatorul, dar în schimb colectează informații mai generale, cum ar fi metoda de introducere, utilizarea de site-uri web «Oriflame» și locația obișnuită a utilizatorului. «Oriflame» oferă anumite servicii care sunt disponibile numai cu utilizarea cookie-urilor.

8.4 Modificări în politica Companiei privind protecția datelor cu caracter personal

Orice modificare potențiala a politicii de protecție a datelor cu caracter personal, va fi postată pe site-ul Companiei și, dacă este necesar, vor fi trimise prin e-mail sau în alt mod Clientului. Modificările vor intra în vigoare de la data publicării. Utilizarea site-ului după publicarea unei schimbări a politicii de protecție a datelor cu caracter personal, sau plasarea unei comenzi, este considerată de către Companie ca fiind manifestarea acordului cu astfel de modificări.

8.5 Datele de contact pentru pretenții

Întrebări, comentarii și solicitări privind politicile de protecție a datelor cu caracter personal sunt binevenite și trimise departamentului Customer Service de e-mail: INFO@ORIFLAME.MD. În cazul în care clienții sunt siguri că societatea a încălcat această Politica de protecție a datelor cu caracter personal, trebuie să scrie la adresa sau să apeleze departamentul CUSTOMER SERVICE și să descrie cât mai detaliat, modul în care, în opinia Clientului, această politică a fost încălcată. Compania ia în considerare cu promptitudine reclamațiile Clienților.

Descarcă:

Politica de protecție a datelor cu caracter personal (PDF)