Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Produse în Coș
Points to spend in the

Prezentele reguli şi condiţii şi orice documente indicate în ele („Condiţii”) reglementează regulile, principiile, drepturile şi obligaţiile consultanţilor Oriflame şi, dacă dvs. le acceptaţi, constituie un acord cu valoare juridică între Oriflame ÎCS „Oriflame International” SRL, înregistrată pe adresa: RM, or. Chişinău, Pârcălab 52, cu numărul de înregistrare 1002600014732 („Oriflame”, „noi”), şi dvs. („dvs.”, „Consultant Oriflame”, „Consultant”). În legătură cu aceasta, vă recomandăm să tipăriţi sau să salvaţi, şi să păstraţi la dvs. o copie a prezentelor Condiţii.

Ne rezervăm dreptul de a revizui prezentele Condiţii. Data ultimei actualizări o puteţi afla la sfârşitul Condiţiilor. Vă vom informa despre asemenea modificări după cum este descris în prezentele Condiţii. Dvs. purtaţi răspundere pentru menţinerea nivelului propriei informări cu privire la orice asemenea modificări.
1. DEFINIŢII
În prezentele Condiţii, sunt utilizate următoarele noţiuni:
I. Codul de Etică şi Regulile de Conduită: setul de reguli obligatorii care constituie parte a Planului de Succes Oriflame şi care reglementează conduita Consultanţilor faţă de Oriflame, Clienţi şi alţi Consultanţi Oriflame;
II. Client: orice persoană fizică, înregistrată sau nu înregistrată ca client al Oriflame, care procură produse Oriflame online (de exemplu, prin website) sau în mod autonom (de exemplu, prin telefon), acţiuni care nu sunt absolut sau cu precădere legate de sfera sa de comerţ, business, specialitate sau profesie;
III. Catalog Oriflame, Catalog: o broşură pe hârtie sau electronică editată periodic de compania Oriflame, care conţine oferte ale produselor Oriflame şi preţurile recomandate cu amănuntul ale acestora;
IV. Perioada de valabilitate a catalogului: perioada de timp indicată pe coperta fiecărui Catalog, pe durata căreia sunt valabile ofertele Catalogului Oriflame respectiv;
V. Grup Oriflame: Oriflame Global e-commerce AG, compania holding finală a acesteia şi orice persoană juridică controlată direct sau indirect de această companie holding finală;
VI. Produse Oriflame, Produse, Producţie: cosmetică şi mărfuri însoţitoare, precum şi anumite adaosuri nutritive, oferite spre vânzare sub Mărcile Comerciale Oriflame; în Catalog, sunt descrise caracteristicile de bază ale produselor;
VII. Planul de Succes Oriflame: Un document care explică, printre altele, posibilităţile şi avantajele colaborării cu Oriflame, oferite de noi. Puteţi descărca o copie a Planului de Succes aici.
VIII. Broşura Oriflame: Un document care permite o familiarizare rapidă şi uşoară cu avantajele colaborării cu Oriflame – cu Produsele Oriflame şi cu posibilităţile de câştig oferite de noi. În baza Planului de Succes Oriflame, puteţi înţelege şi imagina rapid şi uşor documentul;
IX. Mărcile Comerciale Oriflame: Denumirea Oriflame, logotipul Oriflame şi denumiri de produse sau de linii de produse pe care noi le fabricăm, scoatem pe piaţă, vindem sau distribuim;
X. Preţuri: preţuri la Produse Oriflame stabilite de compania Oriflame, afişate în listele de preţuri valabile la momentul plasării unei comenzi pentru livrare;
XI. Teritoriu: Moldova;
XII. Date Personale: datele prezentate de dvs. la înregistrare în calitate de consultant Oriflame, precum şi orice informaţii suplimentare despre dvs. pe care ni le puteţi oferi periodic;
XIII. SPO: Punct de Deservire Oriflame;
XIV. ASM: Manager de Vânzări (Area Sales Manager);
XV. CD: Centrul de Deservire;
XVI. BB: o mărime cantitativă atribuită fiecărei denumiri de marfă. BB-urile pot fi schimbate de Companie în mod unilateral.

2. ÎNREGISTRARE ŞI PARTICIPARE

2.1. Veţi fi înregistrat în calitate Oriflame după ce vom accepta cererea dvs. şi vă vom atribui un număr unic de client. Condiţiile acceptării în calitate de client Oriflame sunt expuse în secţiunea „Relații Clienți”.
2.2. Putem percepe, în baza deciziei dvs., o plată pentru setul iniţial – un pachet de documente şi instrucţiuni care vă ajută să începeţi colaborarea cu noi, sumele cărora vor fi indicate în prima factură a dvs.
2.3. Termenul participării dvs. expiră după 4 cataloage de la înregistrarea dvs. dacă nu aţi plasat nici-o comandă în decurs de un an.
2.4. Atât dvs., cât şi Oriflame pot înceta participarea dvs. în orice moment, după cum este stipulat mai jos în Condiţii.
2.5. Participarea ţine de dvs. personal şi nu poate fi atribuită sau transmisă unei alte persoane fără acordul în prealabil din partea noastră în formă scrisă.
2.6. După înregistrare:
vi se va acorda dreptul de a cumpăra produse Oriflame în conformitate cu prezentele Reguli și Condiţii, precum şi de a beneficia de alte avantaje descrise în Planul de Succes Oriflame;
veţi fi obligat să respectaţi cu stricteţe regulile din prezentele Condiţii, inclusiv regulile din orice documente menţionate în acestea.
va trebui să treceți procedura de verificare a datelor de pașaport (buletin de identitate), scopul căreia este de a respecta toate standardele etice de desfășurare a unui afaceri cu Oriflame precum și stabilitatea echipelor de Lideri create. Termenul acordat pentru a trece verificarea – 3 săptămâni de la data înregistrării. După expirarea acestui termen, dacă clientul nu a trecut procedura de verificare, numărul va fi blocat pentru plasarea comenzilor și sponsorizare. 

3. DREPTUL DE REFUZ (ELIBERARE) ŞI CONSECINŢELE REFUZULUI DE PARTICIPARE

3.1. Puteţi înceta, în orice moment, participarea dvs. fără a explica cauzele, expediind nouă o înştiinţare în scris privind refuzul. Imediat după primirea înştiinţării dvs., vom confirma încetarea participării dvs. Puteţi folosi formularul standard pentru a ne informa despre refuzul dvs. de participare.

4. CUMPĂRAREA PRODUSELOR

A. PLASAREA UNEI COMENZI

4.1. Puteţi plasa comenzi din Catalog, alegând Produse pe care le doriţi să cumpăraţi. Plasarea unei comenzi este privită ca o ofertă a dvs. făcută nouă pentru cumpărarea Produselor alese.
4.2. O comandă este considerată ca fiind plasată după efectuarea următorilor paşi:
 în cazul unei comenzi prin telefon, i-aţi comunicat angajatului nostru care se ocupă cu deservirea clienţilor ce Produse doriţi să procuraţi, şi acesta le-a selectat pentru dvs.; sau
 în cazul unei comenzi online, aţi selectat Produse pe care le doriţi să procuraţi, folosind opţiunea „adaugă la coş”; puteţi revizui şi modifica, în orice moment, conţinutul coşului, schimbând cantitatea de produse, eliminând anumite produse sau întregul conţinut al coşului;
 ne-aţi comunicat datele personale necesare pentru livrare şi v-aţi dat acordul ca noi să putem folosi aceste date în scopurile expuse în politica noastră de confidenţialitate; şi aţi ales modalitatea preferabilă de livrare şi plată;
4.3. După plasarea unei comenzi online, aceasta nu poate fi modificată prin intermediul website-ului; trebuie să contactaţi Serviciul Suport Clienţi pe adresa info@oriflame.md.
4.4. După acceptarea comenzii dvs., vă vom expedia o confirmare a comenzii prin postă electronică, după aceasta întrând în vigoare contractul de vânzare-cumpărare.
4.5. În afară de confirmarea comenzii, veţi primi o factură cu produsele dvs. Factura conţine o scurtă descriere a produselor expediate. În cazul unei comenzi online, trebuie să ţineţi cont de următoarele:
4.5.1. Nu veţi primi un exemplar al contractului încheiat: detaliile contractului sunt comanda dvs. şi Condiţiile prezentate pe site (le puteţi salva sau tipări) sau datele pe care vi le putem comunica prin alte mijloace de comunicare;
4.5.2. contractul poate fi încheiat doar în limba română sau rusă;
4.5.3. Oriflame se angajează să respecte Codul de Conduită expus în punctul 10 din Condiţii.
4.6. Nu puteţi anula comenzile îndeplinite şi achitate altfel decât în modul descris în punctul 5.
4.7. Puteţi plasa comenzi la orice oră de zi sau noapte, cu excepţia unei anumite restricţionări a accesului la închiderea perioadei unui Catalog, atunci când noi actualizăm Catalogul.
4.8. Nu toate Produsele sunt disponibile la orice oră. Dacă un produs nu se află la depozit în momentul plasării unei comenzi, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă informa până la completarea comenzii dvs., pentru ca dvs. să puteţi modifica comanda sau renunţa la ea.
4.9. Catalogul poate fi inaccesibil din când în când, pe durata unei perioade limitate de timp, din cauza deservirii tehnice sau din diferite motive tehnice. Oriflame nu va purta răspundere pentru o asemenea lipsă a accesului şi va respinge orice pretenţii din partea Clienţilor sau a altor vizitatori.

B. PREŢURI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

4.9 În cazuri excepţionale, vă putem permite să plasaţi comenzi ale altor persoane, folosind un instrument online special. Aceasta este posibil doar pentru Consultanţii de Rang Inferior ai dvs., după cum este descris în Planul de Succes Oriflame, şi numai în baza unui acord explicit din partea lor. În cazul folosirii acestui instrument, veţi purta răspundere individuală pentru orice pretenţii legate de plasarea nesancţionată a unei comenzi, şi în general pentru orice încălcări ale confidenţialităţii, precum şi pentru orice cheltuieli şi costuri pe care le poate suporta, în legătură cu o asemenea comandă, Oriflame sau persoana pentru care aţi plasat comanda.
4.10 Dacă nu este specificat altfel, Preţurile pentru Produse afişate în Catalog sunt preţuri complete cu amănuntul la produse la momentul plasării unei comenzi. Toate preţurile sunt indicate în valută locală şi includ TVA.
4.11 Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile în orice moment şi la propria noastră discreţie, dar nici-o modificare a Preţurilor la Produse pe care le alegeţi, până la plasarea unei comenzi, nu va intra în textul contractului nostru dacă noi şi dvs. nu ne vom exprima acordul asupra acestui fapt.
4.12 Preţurile nu includ costul transportului, livrării şi orice alte plăţi şi taxe indicate explicit la perfectarea unei comenzi ca adaosuri suplimentare la preţ, şi acestea pot varia în dependenţă de modalitatea de livrare aleasă de dvs.
4.13 Periodic putem acorda reduceri. Puteţi obţine o reducere suplimentară în conformitate cu Planul de Succes Oriflame. Reducerile nu sunt totdeauna indicate în facturile dvs. Puteţi întotdeauna să vă adresaţi cu orice întrebări privind calcularea Preţurilor la Serviciul Suport Clienţi pe adresa info@oriflame.md.
4.14 Plata poate fi efectuată printr-un card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace indicate în prezentele Condiţii. Se acceptă spre plată majoritatea principalelor carduri de plată.
4.15 Pentru a obţine informaţii suplimentare privind modalităţile de plată, vă rugăm să contactaţi Serviciul Suport Clienţi pe adresa info@oriflame.md.
4.16 În scopurile asigurării securităţii plăţilor online efectuate prin carduri de credit, toate informaţiile referitoare la plăţi se cifrează. Întrucât Oriflame lucrează cu furnizorii de servicii de plată autorizaţi, informaţiile privind un card de credit se prelucrează în modul cuvenit şi în conformitate cu standardele internaţionale de securitate a datelor în sfera cardurilor de plată.

C. LIVRARE ŞI TRANSMITEREA RISCULUI

4.17 Produsele comandate pot fi livrate doar pe Teritoriul Moldovei.
4.18 Dvs. alegeţi locul de livrare a Produselor în comanda dvs.
4.19 Ne obligăm să prelucrăm şi să livrăm comanda dvs. într-un termen cât mai scurt, dar nu mai târziu de 30 de zile după confirmarea comenzii din partea noastră. Nu purtăm răspundere pentru întârzierile de livrare cauzate de circumstanţe ce nu depind de noi.
4.20 Riscul pierderii Produselor şi dreptul asupra Produselor trec la dvs. în momentul livrării Produselor.
4.21 Oriflame nu va purta răspundere pentru imposibilitatea livrării, pentru o livrare incorectă sau pentru o livrare cu întârziere a unei comenzi în rezultatul prezentării de către dvs. a Datelor Personale incorecte sau incomplete.
4.22 Ne rezervăm dreptul de a respinge, în orice moment, comanda plasată de dvs., în cazul în care avem motive să suspectăm că dvs. încălcaţi una din Condiţii.

D. CORESPUNDEREA PRODUSELOR NOASTRE

4.23 Garantăm că Produsele Oriflame sunt fabricate în conformitate cu Ghidul privind practica corespunzătoare de producere pentru producţie cosmetică EN ISO 22716: 2007 şi cu Codul de Etică Profesională Oriflame.

5. DREPTUL DE ANULARE A COMENZII

5.1. Respectăm cu stricteţe regulile de returnare a produselor, aplicabile pe Teritoriu (pentru informaţii suplimentare, a se vedea punctul 5.3).
5.2. După primirea unei comenzi, trebuie să verificaţi conţinutul acesteia pentru a vă convinge că ea nu conţine careva produse care s-ar fi putut deteriora în timpul transportului. Dvs. sau persoana care primeşte produsele în numele dvs. trebuie să informeze imediat Serviciul Suport Clienţi prin înaintarea unei pretenţii şi descrierea deteriorărilor / defectelor. Puteţi trimite o pretenţie prin poştă electronică: info@oriflame.md.
5.3. Dreptul de returnare şi compensare
5.3.1. Puteţi anula o comandă a Produselor fără a explica cauzele, pe durata perioadei indicate mai jos în punctul
5.3.2. Aceasta înseamnă că dacă dvs. v-aţi răzgândit sau din orice alt motiv
Pagina 5 din 13
aţi hotărât că nu doriţi să primiţi Produsele, atunci dvs. puteţi să ne informaţi despre decizia dvs. de a anula comanda.
5.3.3. Puteţi anula o comandă după perfectarea acesteia sunând la Serviciul Suport Clienţi al CD sau telefonând la nr. + 373(22) 837 100. În cazul în care comanda dvs. nu a ajuns spre completare, aceasta va fi anulată fără careva sancţiuni pecuniare. În cazul anulării unei comenzi care a ajuns spre completare, sancţiunea pecuniară constituie 25 lei. De asemenea, puteţi informa Serviciul Suport Clienţi despre anularea comenzii dvs., întocmind o pretenţie online pe site-ul www.oriflame.md.
5.4. Returnarea produselor pentru consultanţii deserviţi prin serviciile Livrare la CD şi la Domiciliu (Chişinău)
5.4.1. Produsele care nu corespund cerinţelor de calitate – în decurs de 2 luni, cu condiţia prezentării facturii.
5.4.2. Produsele cu defecte ascunse de calitate (de exemplu, ceasuri, accesorii, bijuterii, umbrele) – în decurs de 2 luni, cu condiţia prezentării facturii.
5.4.3. Produsele care au cauzat o reacţie alergică se acceptă înapoi cu condiţia prezentării facturii şi a unui certificat din partea medicului-dermatolog în decurs de 6 luni.
5.4.4. În cazul refuzării produselor de către client – 7 zile din momentul primirii comenzii, cu condiţia prezentării facturii.
5.4.5. Consultanţii domiciliaţi în regiunile RM pot returna produse în cazul refuzului clientului în decurs de 14 zile din momentul primirii, cu condiţia prezentării facturii.
5.4.6. În cazul returnării a mai mult de 4 produse cu o singură factură, se percepe o taxă pentru transport în mărime de 25 lei.
5.4.7. În cazul anulării unei comenzi întregi, se percepe o taxă pentru transport în mărime de 25 lei.
5.4.8. Corectarea acţiunilor se efectuează pe durata perioadei de valabilitate a unui catalog, cu perceperea unei taxe pentru transport în mărime de 7,00 lei la operatori, cu condiţia prezentării facturii.
5.4.9. Banii pentru produsele returnate ajung pe cont – plată în avans. Puteţi folosi această sumă la următoarea comandă.
5.4.10. În cazul returnării unui produs sau anulării unei comenzi din perioada de valabilitate a catalogului precedent, se efectuează recalcularea calificărilor şi reducerilor de volum.
5.4.11. Returnarea se acceptă dacă nu a fost deteriorat aspectul estetic al ambalajului şi produsului.
5.4.12. Toate întrebările apărute se soluţionează în mod individual, cu condiţia prezentării facturii, la operator.
5.5. Returnarea produselor pentru consultanţii deserviţi prin serviciile SPO şi Livrare prin Poştă
5.5.1. Toate pretenţiile trebuie să fie înaintate de conducătorul SPO şi examinate de angajaţii Serviciului Suport Clienţi în conformitate cu regulile Companiei privind returnarea produselor (Matricea de Pretenţii).
5.5.2. Termenul de returnare a produselor constituie 14 zile din momentul primirii comenzii, iar termenul de returnare a unei comenzi neridicate – 7 zile din momentul primirii comenzii.
5.5.3. Toate pretenţiile pot fi înaintate de conducătorul SPO doar pentru o comandă completată şi expediată (excepţie făcând anularea completă a comenzii până la procesul de completare). Comenzile pentru care încă nu s-a făcut completare nu sunt accesibile pe site în secţiunea de înaintare a pretenţiilor.
5.5.4. Pretenţiile privind erori de completare, calitatea unor produse, înlocuirea unor produse, returnarea unor produse, returnarea unei comenzi neridicate se înaintează la departamentul de pretenţii al depozitului de completare a comenzilor online prin site-ul Companiei www.oriflame.md.
5.5.5. Pretenţiile privind neîndeplinirea condiţiilor acţiunilor de către Companie, a adăugirilor, a corectării preţului unui produs se înaintează prin site-ul Companiei www.oriflame.md.
5.5.6. Pretenţiile privind calitatea unor produse sau pretenţiile care necesită înlocuirea de fapt sau returnarea unor produse se acceptă cu expedierile de returnare ale unui SPO şi se examinează cu condiţia existenţei unui registru de pretenţii completat, a produselor ca atare şi a unei pretenţii plasate online.
5.5.7. Consultantul poate returna Companiei o comandă neridicată, produse comandate eronat, produse refuzate de clienţi. Returnarea unei comenzi neridicate se achită de Consultant în mod suplimentar. Sancţiunea pecuniară constituie 25 lei şi se adaugă consultantului la efectuarea următoarei comenzi. În cazul în care o comandă a fost refuzată până la momentul tipăririi, completării şi expedierii acesteia la un punct, anularea se efectuează fără careva sancţiuni pecuniare.
5.5.8. Durata totală de examinare a unei pretenţii, incluzând deciziile suplimentare, nu trebuie să depăşească 2 zile lucrătoare.
5.5.9. Examinarea pretenţiilor privind calitatea unei completări se efectuează în baza unui control de greutate, a diferenţei dintre masa teoretică a cutiei şi masa efectivă a acesteia.
5.5.10. Cererile privind restabilirea cadourilor, seturilor pas cu pas şi codurilor speciale se examinează în decurs de 14 zile calendaristice. Indicaţi în mod obligatoriu cauza primirii cu întârziere a produsului.
5.5.11. La întocmirea unor pretenţii cu micşorarea punctelor de bonus pentru perioadele anterioare, se efectuează verificarea influenţei datelor BP asupra confirmării calificărilor, a îndeplinirii condiţiilor acţiunilor Companiei. Dacă o asemenea influenţă nu a fost descoperită, angajatul Serviciului Suport Clienţi informează consultantul despre recalcularea care urmează să aibă loc şi expediază informaţiile la ASM-uri pentru recalcularea de mai departe a BP-urilor şi a calificărilor.
5.5.12. Verificarea cantităţii produselor trebuie să se efectueze:
5.5.13. în cazul unei completări în grup – de către conducătorul SPO în baza facturii de grup;
5.5.14. în cazul unei completări individuale – de către Consultant la primirea comenzii într-un SPO.
5.5.15. În decurs de 48 de ore după primirea unui lot de comenzi în grup sau de 48 de ore după eliberarea comenzii consultantului în cazul unei completări individuale, conducătorul PDO trebuie să trimită la Companie toate informaţiile privind erorile descoperite (lipse de produse, surplusuri de produse, defecte apărute în timpul transportului) pentru fiecare Consultant în parte.
5.5.16. Pretenţiile se întocmesc pe site-ul Companiei. O pretenţie pe site se depune pentru un Consultant, o factură şi un cod de marfă concreţi.
5.5.17. Toate produsele făcând obiectul unor pretenţii admise vor intra în cel mai apropiat batch al unui SPO şi vor fi reflectate în factura de grup. Pentru fiecare pretenţie, va fi tipărită, suplimentar, o factură individuală de pretenţie cu informaţiile privind consultantul, produsul şi tipul pretenţiei admise.
5.5.18. Toate produsele făcând obiectul unor pretenţii respinse vor fi returnate la SPO cu următoarea livrare.
5.5.19. Rezultatul examinării pretenţiei va fi primit de Consultant sub formă de un mesaj pe adresa electronică personală. De asemenea, statutul şi rezultatul examinării pretenţiei vor fi disponibile Consultantului şi managerului SPO pe site în secţiunea „Pretenţiile mele” sau „Pretenţiile consultantului”.
5.5.20. Toate pretenţiile trebuie să fie dublate, în mod obligatoriu, în „Registrul de pretenţii”, în care trebuie să se conţină următoarele informaţii. Registrul dat se pune, împreună cu produsele indicate în el, în cutia de pretenţii ce urmează a fi expediată la depozit.
5.5.21. La primirea cutiei de returnare, angajatul departamentului de pretenţii al depozitului verifică corespunderea produselor indicate în Registru cu prezenţa efectivă a produselor în cutia de returnare. În cazul lipsei unor careva produse sau, invers, a prezenţei unor produse de prisos, care nu sunt indicate în Registru, în acesta se fac menţiuni corespunzătoare.
5.5.22. Registrul de pretenţii, cu menţiunile corespunzătoare ale operatorului SPO, se depune la arhivă şi se păstrează timp de 6 luni.
5.5.23. Pretenţiile privind condiţiile unor acţiuni neîndeplinite de către companie (lipsa produselor în stoc la momentul plasării unei comenzi) se primesc de la conducătorul SPO prin intermediul site-ului companiei. Produsele făcând obiectul acestor pretenţii se expediază fără perceperea taxei pentru transport şi taxei pentru livrare.
5.5.24. Pentru produsele care se returnează la depozit, angajatul Serviciului Suport Clienţi al SPO perfectează o factură negativă. Pentru acest lucru, este necesar să expuneţi toate pretenţiile dvs. pe site. Factura negativă se va afla la expeditor.
5.5.25. Produsele ce urmează a fi returnate trebuie să fie ambalate înainte de venirea transportatorului. Cutia trebuie să fie lipită cu bandă adezivă, cu indicarea numărului SPO pe cutie.
5.5.26. Consultanţii care sunt deserviţi prin serviciul Livrare prin Poştă întocmesc pretenţiile privind lipsa unor produse la livrare sau cele privind neîndeplinirea condiţiilor unor acţiuni de către Companie pe site-ul Companiei www.oriflame.md. Produsele făcând obiectul acestor pretenţii se expediază fără perceperea taxei pentru transport şi taxei pentru livrare.
5.5.27. Consultanţii care sunt deserviţi prin serviciul Livrare prin Poştă pot întocmi pretenţiile privind returnarea şi resortarea unor produse doar la un SPO. În cazul returnării a mai mult de 4 produse sau a unei comenzi întregi, sancţiunea pecuniară constituie 25 lei şi se adaugă Consultantului la efectuarea următoarei comenzi. În cazul în care o comandă a fost refuzată până la momentul tipăririi, completării şi expedierii acesteia la un punct, anularea se efectuează fără careva sancţiuni pecuniare.
5.5.28. Purtăm răspundere juridică pentru livrarea Produselor în conformitate cu condiţiile contractului. Ca Client, dvs. întotdeauna veţi avea drepturi juridice în privinţa Produselor cu defecte sau a Produselor ce nu corespund descrierii. Aceste drepturi juridice nu cad sub incidenţa politicii de returnare conform punctelor 5.5.2 şi 5.4.4 sau conform prezentelor Condiţii.
5.5.29. În afară de aceasta, garantăm calitatea tuturor Produselor cu marca comercială Oriflame şi confirmăm că acestea sunt fabricate de noi sau pentru noi în conformitate cu cele mai înalte standarde ale calităţii. Suntem siguri că Clienţii noştri vor fi mulţumiţi de Produsele noastre în toate privinţele.

6. OBLIGAŢIILE UNUI VÂNZĂTOR-CONSULTANT ORIFLAME

6.1. Consultanţii cumpără şi pot vinde Produse Oriflame în numele şi din contul lor. Dacă veţi hotărî să comercializaţi Produse Oriflame, veţi fi considerat şi veţi acţiona în toate cazurile ca o persoană independentă (antreprenor individual) şi nu ca un agent sau angajat/colaborator al companiei Oriflame. Nu aveţi dreptul să purtaţi negocieri, să cumpăraţi, vindeţi sau să încheiaţi în baza condiţiilor generale careva acorduri în numele nostru sau la solicitarea noastră, sau în numele sau la solicitarea unei alte companii din Grupul Oriflame.
6.2. Dacă veţi hotărî să vindeţi Produse Oriflame, veţi trebui să obţineţi toate autorizaţiile, licenţele şi să efectuaţi toate tipurile de înregistrare necesare în conformitate cu legislaţia Teritoriului pentru desfăşurarea unei practici independente de afaceri, inclusiv toate tipurile de înregistrare ce ţin de protecţia datelor (a se vedea punctul 6.7) şi luarea la evidenţă fiscală. Purtaţi răspundere individuală pentru evidenţa şi achitarea tuturor impozitelor, taxelor şi plăţilor aplicabile pentru o astfel de activitate. Purtaţi răspundere individuală pentru asigurarea corespunderii totale a tuturor aspectelor folosirii de către dvs. a datelor personale ale clienţilor dvs. cu legislaţia naţională privind protecţia datelor şi confidenţialitate (a se vedea punctele 6.7–6.13).
6.3. Admitem returnarea şi înlocuirea Produselor, după cum este indicat în Condiţii, atât din partea clienţilor dvs., cât şi din partea dvs. Dvs. recunoaşteţi obligaţia dvs. de a informa Clienţii dvs. despre dreptul lor de a returna Produsele, şi trebuie să efectuaţi orice returnare a Produselor din partea clienţilor dvs. în numele lor.
6.4. Trebuie să menţineţi imaginea şi reputaţia companiei Oriflame. Vă obligaţi să nu faceţi nici-un fel de declaraţii şi să nu întreprindeţi nici-un fel de acţiuni care ar putea dăuna imaginii companiei Oriflame sau a Produselor. Trebuie să vă administraţi afacerea cu respectarea legilor şi eticii, şi să nu faceţi careva declaraţii false sau exagerate (precum şi declaraţii care induc în eroare) despre Produse.
6.5. Recunoaşteţi că Mărcile Comerciale Oriflame, denumirea noastră comercială şi logotipul nostru sunt proprietate a companiei Oriflame, şi vă angajaţi să nu le violaţi în nici-un fel. Pentru a evita orice dubii, toate avantajele ce ţin de reputaţie, în beneficiul Oriflame, aparţin Oriflame. Pentru a confirma acest fapt, vom cere de la dvs., în mod întemeiat, să semnaţi documentaţia respectivă.
6.6. La prezentarea Produselor Oriflame, trebuie să respectaţi cu stricteţe Regulile de Conduită şi Codul de Etică.
6.7. În calitate de Consultant Oriflame, puteţi colecta, înregistra, păstra şi actualiza datele personale ale clienţilor dvs. (adică orice informaţii despre o persoană care pot fi folosite pentru identificarea acesteia). De aceea, sunteţi obligat să respectaţi legislaţia în vigoare privind protecţia datelor şi confidenţialitate, şi vă angajaţi să faceţi acest lucru. Conform acestor legi, trebuie să vă înregistraţi la organul de protecţie a datelor, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, doar dacă dvs. nu sunteţi protejat de careva privilegii, şi trebuie să respectaţi principiile de protecţie a datelor. Purtaţi răspundere pentru evaluarea necesităţii înregistrării sau pentru efectuarea unei asemenea înregistrări în caz de necesitate, precum şi pentru respectarea principiilor de protecţie a datelor.
6.8. În particular, veţi lua măsuri tehnice şi organizatorice de securitate corespunzătoare pentru protejarea datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesului neautorizat, în particular când prelucrarea datelor presupune transmiterea lor prin reţea, precum şi în privinţa oricăror altor tipuri de prelucrare ilegală. Luând în consideraţie nivelul dezvoltării tehnice şi costurile de realizare a acestuia, măsurile sus-menţionate trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscurilor legate de prelucrare, precum şi naturii datelor personale protejate.
6.9. De asemenea, trebuie să întrebaţi explicit Clienţii dacă ei doresc să primească de la dvs. mesaje comerciale despre Produsele Oriflame, să duceţi evidenţa preferinţelor lor de marketing şi să ţineţi cont de aceste preferinţe.
6.10. Ne dezicem direct de orice răspundere pentru orice amenzi, cheltuieli, taxe şi, în general, de orice costuri pe care dvs. le puteţi suporta în rezultatul oricăror încălcări ale legilor în vigoare privind protecţia datelor şi confidenţialitate. Vă rugăm să vizitaţi pagina Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (http://www.datepersonale.md) pentru a obţine informaţii suplimentare privind cerinţele corespunderii înregistrării, protecţiei datelor şi confidenţialităţii.
6.11. Dacă doriţi să sponsorizaţi un Client pentru ca acesta să devină un Consultant, puteţi obţine anumite date personale direct de la Client. Trebuie să respectaţi cu stricteţe procedurile noastre de sponsorizare în caz de necesitate. Veţi avea un drept limitat de prelucrare a datelor personale ale Clientului, doar în scopul trimiterii datelor personale către Oriflame şi expedierii către acest Client a mesajelor comerciale (adică a mesajelor scopul cărora este de a promova, direct sau prin intermediari, mărfurile, serviciile sau imaginea companiei), cu condiţia respectării unor anumite condiţii, descrise mai jos în punctele 6.12 şi 6.13.
6.12. Instrumentele noastre online vă pot permite să folosiţi datele personale ale Clienţilor pentru expedierea mesajelor comerciale, în strictă conformitate cu următoarele condiţii:
 trebuie să aveţi calitatea de sponsor al Clientului pentru ca acesta să devină un Consultant, dacă nu este stipulat altfel în mod expres;
 asemenea mesaje comerciale se referă doar la Produsele Oriflame;
 mesajele comerciale trebuie să se identifice ca atare în mod expres;
 mesajele trebuie să conţină numele şi datele de contact ale dvs. în calitate de expeditor al mesajelor comerciale, precum şi o adresă valabilă a poştei electronice la care Clienţii vă pot informa despre dorinţa lor de a nu mai primi mesaje comerciale;
 nu trebuie să expediaţi mesaje comerciale Clienţilor care au refuzat primirea lor;
 ofertele comerciale, cum sunt reduceri, bonusuri şi cadouri, dacă acest lucru este permis de legislaţia în vigoare, trebuie să fie identificate ca atare în mod expres, iar condiţiile care este necesar de îndeplinit pentru a pretinde la asemenea oferte, trebuie să fie exprimate clar şi univoc şi să fie accesibile pentru familiarizare;
 conţinutul unor asemenea mesaje comerciale trebuie să corespundă prezentelor Condiţii şi tuturor legilor aplicabile în privinţa mesajelor comerciale.
6.13. În nici-un fel de circumstanţe nu aveţi dreptul să expediaţi mesaje comerciale în numele sau la solicitarea Oriflame.

7. OBLIGAŢIILE ORIFLAME

7.1. Vom livra orice Produse comandate de dvs., cu condiţia disponibilităţii acestora.
7.2. Excludem în mod expres orice răspundere legată de lipsa Produselor în stoc sau la depozit.
7.3. Veţi primi direct de la noi sau de la o altă organizaţie Oriflame sau de la un furnizor străin toate compensaţiile / plăţile care vi se cuvin în conformitate cu Planul de Succes Oriflame valabil în prezent.

8. ÎNCETAREA PARTICIPĂRII

8.1. Putem înceta participarea dvs. printr-o înştiinţare cu efect imediat, în una din următoarele circumstanţe:
 dacă veţi face careva declaraţii sau veţi prezenta date personale care, în esenţă, sunt inexacte sau nu corespund realităţii;
Pagina 10 din 13
 dacă în orice instanţă de judecată va fi depusă o cerere de iniţiere a cauzei privind insolvabilitatea dvs., sau dacă nu veţi fi în stare să vă achitaţi datoriile faţă de noi pe măsura survenirii termenilor de rambursare a acestora;
 în cazul încălcării, de către dvs., a oricărei prevederi a Condiţiilor care nu poate fi corectată, sau în cazul încălcării oricărei prevederi a Codului de Etică şi Regulilor de Conduită;
 în cazul încălcării, de către dvs., a oricărei prevederi a Condiţiilor, inclusiv a documentelor specificate în prezentul document, şi, dacă o asemenea încălcare poate fi corectată, dvs. nu o veţi corecta în decurs de 14 zile după primirea unei înştiinţări în scris din partea noastră.
8.2. Termenul înregistrării dvs. va înceta în cazul lipsei unor comenzi din partea dvs. pe durata a 17 perioade consecutive de valabilitate a Catalogului.

9. EXAMINAREA PRETENŢIILOR

Orice pretenţii, întrebări şi interpelări pot fi depuse la Serviciul Suport Clienţi Oriflame pe adresa info@oriflame.md sau la telefonul + 373(22) 837 100. Dacă nu veţi fi satisfăcut de răspunsul Serviciului Suport Clienţi Oriflame, puteţi lua legătură cu Asociaţia Europeană de Vânzări Directe (Seldia) pe site-ul www.seldia.eu.

10. CODUL DE ETICĂ ÎN AFACERI

Compania Oriflame respectă cu stricteţe Codul de Etică în Afaceri al Asociaţiei Europeane de Vânzări Directe Seldia şi cel al Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor de Vânzări Directe (WFDSA). Compania Oriflame cere de la consultaţii săi să respecte cu stricteţe prevederile acestor coduri, prevederi care au fost folosite la elaborarea Codului de Etică şi Regulilor de Conduită ale companiei Oriflame. De asemenea, puteţi primi copii ale acestor documente contactând Serviciul Suport Clienţi pe adresa info@oriflame.md.

11. ERORI ŞI CORECTĂRI

Cu toate că depunem eforturi rezonabile pentru a reflecta, pe acest site, informaţii exacte şi actuale, nu garantăm şi nu afirmăm că nu vor fi erori pe website. Erorile de introducere a datelor sau alte probleme tehnice pot duce uneori la afişarea unor informaţii inexacte. Ne rezervăm dreptul de a corecta posibilele inexactităţi sau greşeli de tipar pe site-ul nostru, inclusiv informaţiile privind preţurile şi disponibilitatea produselor şi serviciilor, şi, de asemenea, nu purtăm nici-o răspundere pentru asemenea erori. De asemenea, putem în orice moment face precizări şi/sau modificări în caracteristicile, funcţionalitatea sau conţinutul site-ului. Dacă aţi observat careva informaţii sau descrieri care, în opinia dvs., sunt incorecte, vă rugăm să contactaţi Serviciul Suport Clienţi.

12. LINKURI

Putem da linkuri către alte website-uri sau resurse. Includerea de către noi a unor asemenea linkuri nu înseamnă că noi aprobăm orice informaţii, produse sau servicii spre care duc aceste linkuri. Nu purtăm răspundere pentru conţinutul sau rezultatele activităţii oricăror linkuri web, incluzând aici alte website-uri la care se face referinţă pe site-ul dat sau care pot fi accesibile pe acest site. Vă rugăm să ne informaţi despre orice erori sau materiale necorespunzătoare găsite pe website-urile la care se face referinţă pe acest site.

13. PREVEDERI GENERALE

13.1. Prezentele Condiţii sunt reglementate de legile Teritoriului, şi orice dispute născute din Condiţii sau în legătură cu Condiţiile vor fi soluţionate în instanţele de judecată competente ale Teritoriului.
13.2. Dacă o careva prevedere a Condiţiilor va fi recunoscută ca fiind ilegală, nevalabilă sau, din careva motiv, ca neavând valoare juridică, nevalabilitatea acestei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Condiţiilor.
13.3. Refuzul Oriflame de a asigura respectarea unei careva prevederi a prezentului document nu trebuie să fie privit ca abandonarea dreptului de a o asigura prin mijloace juridice.
13.4. Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica aceste Condiţii. Orice modificare sau actualizare va lua efect din momentul publicării ei pe site-ul nostru www.oriflame.md.
13.5. Orice modificare de acest fel va fi considerată ca fiind acceptată dacă dvs. veţi continua să comandaţi Produse după aplicarea modificării.
13.6. Dacă nu veţi alege altfel, vă putem expedia avertizări, înştiinţări, mesaje electronice, scrisori şi să comunicăm cu dvs. în baza condiţiilor generale. Puteţi în orice moment actualiza preferinţele dvs. privind primirea mesajelor de marketing de la noi, accesând setările utilizatorului. Prin acceptarea acestor Condiţii, dvs. vă daţi acordul ca Oriflame să vă trimită orice alte informaţii / mesaje referitoare la contractul şi/sau comenzile dvs. pe un suport permanent, şi nu pe hârtie (adică prin postă electronică sau prin orice alte mijloace destinate pentru dvs. personal, care vă vor permite să păstraţi informaţiile într-un loc accesibil pentru folosire în viitor, pe durata unei perioade suficient de lungi de timp, precum şi să reproduceţi asemenea informaţii într-o formă neschimbată).
13.7. Termenul de notificare pentru orice înştiinţare expediată în conformitate cu prezentele Condiţii curge din momentul expedierii înştiinţării prin poştă cu scrisoare recomandată. Dacă o înştiinţare este expediată prin orice alte mijloace, termenul de notificare curge din momentul primirii înştiinţării.

14. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

14.1. Atunci când vă înregistraţi ca Consultant, vă daţi acordul ca Oriflame, Grupul Oriflame şi terţii săi autorizaţi (adică Consultanţii, furnizorii străini şi furnizorii străini de servicii) să poată păstra, utiliza şi prelucra (inclusiv cu mijloace automate) datele dvs. personale. Procedăm astfel în scopul respectării obligaţiilor noastre faţă de dvs. în conformitate cu prezentele Condiţii, precum şi pentru a colecta datorii, a preveni fraude, şi în scopurile de marketing şi statistică.
14.2. Ne angajăm să păstrăm toate Datele Personale respectând confidenţialitate şi securitate (rezervându-ne totodată dreptul de a divulga aceste informaţii în circumstanţele descrise mai jos). Le vom păstra pe un server sigur şi vom respecta în totalitate toate legile aplicabile privind protecţia datelor şi drepturilor consumatorilor, ţinând cont de modificările periodice ale acestora.
14.3. Confirmăm că toate datele dvs. personale pe care ni le oferiţi (sau cele care se conţin în registrele de stat) şi orice informaţii cu ajutorul cărora vă putem identifica („Informaţiile despre utilizator”) se păstrează şi se utilizează în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate, şi doar în scopurile descrise aici, care sunt următoarele:
 pentru a prelucra comenzile dvs.;
 în scopuri de statistică sau chestionare pentru îmbunătăţirea site-urilor noastre, instrumentelor noastre online şi serviciilor noastre pentru dvs.;
 pentru a întreţine conţinutul site-ului şi anunţurilor publicitare pentru dvs.;
 pentru a administra site-urile noastre;
 pentru a ţine legătură cu dvs., inclusiv pentru a vă expedia orice materiale de marketing primirea cărora nu aţi refuzat.
14.4. Atunci când oferim datele dvs. personale terţilor autorizaţi, le oferim exclusiv datele personale necesare pentru îndeplinirea serviciilor în conformitate cu punctul 14.1. Tuturor terţilor autorizaţi li se interzice strict folosirea oricăror date personale în alte scopuri, precum şi schimbul de orice date personale cu alte persoane decât noi sau în conformitate cu legislaţie.
14.5. Trebuie să ştiţi că avem dreptul să oferim datele dvs. personale şi/sau informaţiile despre un utilizator la cererea poliţiei sau a oricărui alt organ de reglementare sau de stat care investighează o posibilă activitate ilegală.
14.6. Aveţi dreptul să verificaţi datele dvs. personale în orice moment. Puteţi actualiza datele dvs. personale contactând Serviciul Suport Clienţi sau direct în setările „Paginii mele” pe site-ul nostru www.oriflame.md.
14.7. Dacă aţi fost deja înregistrat ca Consultant Produse Oriflame anterior, prin înregistrare pe acest site vă daţi, de asemenea, acordul ca unele date personale să fie transmise către Oriflame Global e-commerce AG de către subiectul Oriflame la care dvs. aţi fost înregistrat iniţial. Putem transmite orice date personale prezentate de dvs., precum, fără restricţii: numărul dvs. de consultant, numele şi adresa dvs., numărul dvs. de telefon, adresa poştei electronice, precum şi informaţia despre faptul dacă doriţi să primiţi de la noi materiale de marketing.
14.8. Înregistrându-vă ca Consultant Oriflame, dvs. recunoaşteţi şi sunteţi de acord că noi vă putem expedia informaţiile privind oferte şi acţiuni, dacă nu alegeţi altfel. Oriflame poate analiza datele dvs. personale pentru a vă prezenta oferte şi informaţii ţinând cont de interesele dvs. şi de istoria specială de cumpărături. Prin acceptarea acestor Condiţii, vă daţi acordul explicit asupra unei asemenea analize.
14.9. Drepturile şi obligaţiile suplimentare se conţin în Politica de Confidenţialitate Oriflame.
14.10. Mai jos sunt prezentate informaţii actuale suplimentare despre Oriflame ÎCS „Oriflame International” SRL

Denumirea
Oriflame International SRL
Adresa geografică
MD-2012, Moldova, Chişinău, str. Pârcălab 52
E-mail: info@oriflame.md
IDNO
1002600014732
Cod TVA
0205171

15. LEGĂTURĂ INVERSĂ

În cazul apariţiei oricăror întrebări privind Condiţiile, vă rugăm să ne scrieţi la info@oriflame.md sau să ne sunaţi la numărul + 373(22) 837 100. Vom face tot posibilul pentru a răspunde la toate întrebările dvs. şi a soluţiona toate problemele prezentate de dvs.

Ultima actualizare: 29.11.17

Descarcă:

Condiții de înregistrare (PDF)