Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Pagina principală
  2. Despre noi
  3. Manualul politicii Oriflame pentru Consultanți

Manualul politicii Oriflame pentru Consultanți

Este important pentru fiecare consultant să citească și să cunoască conținutul Codului Etic (în continuare Codul) Oriflame și Regulile de conduită (în continuare Regulile) prevăzute în Manualul Politicii (în continuare Manualul), așa încât acestea sunt o parte integrantă a contractului de aderare. Toți consultanții Oriflame au obligația să respecte Codul și Regulile indiferent dacă Manualul a fost sau nu publicat în newsletter sau a ajuns la cunoștința acestora prin alte mijloace. Compania Oriflame își rezervă dreptul să anuleze în orice moment calitatea de membru Oriflame a oricărui consultant care a furnizat informații personale false sau a încălcat Regulile prevăzute în Manual. Consultanții cărora le-a fost anulat, reziliat  numărul de înregistrare Oriflame își pierd toate drepturile și privilegiile, inclusiv în structura lor. Codul și Regulile sunt create pentru a asigura protecția drepturilor consultanților și pentru a dicta cele mai înalte standarde de etică în afaceri, după care consultanții Oriflame trebuie să se conducă conform legislației țării în care își desfășoară activitatea.

I. CODUL DE ETICĂ ORIFLAME

În calitate de consultant Oriflame sunt de acord să-mi desfășor afacerea Oriflame conform următoarelor principii.

1.1. Voi respecta toate Regulile de conduită prevăzute în Manual, precum și în alte publicații ale companiei. Voi respecta nu numai cuvintele, dar și spiritul acestor Reguli.
1.2. Principiul după care mă voi conduce în relațiile de afaceri cu partenerii, în calitate de consultant Oriflame, este să îi tratez la fel de corect cum mi-ar plăcea mie însumi să fiu tratat.
1.3. Voi prezenta clienților și consultanților produsele și oportunitățile Oriflame într-un mod cinstit și corect. Toate promisiunile și afirmațiile mele – în formă scrisă și verbală – referitor la produse și oportunități, vor fi în conformitate cu cele prezentate în publicațiile oficiale Oriflame. Voi compara produsele și oportunitățile Oriflame cu cele ale altor companii bazându-mă pe importanța furnizării informațiilor oficiale verificate.
1.4. Voi fi politicos și prompt la preluarea comenzilor și rezolvarea oricăror sesizări ale clienților.  În cazul necesității de înlocuire a produselor voi respecta procedurile indicate în sursele oficiale.
1.5. Voi îndeplini toate obligațiunile în calitate de consultant Oriflame (Sponsor sau Director), prevăzute în publicațiile oficiale Oriflame.
1.6. Voi avea un comportament corespunzător celor mai înalte standarde etice ale companiei, care presupun onestitate, demnitate și responsabilitate.
1.7. În nici o circumstanță nu voi folosi rețeaua Oriflame pentru a comercializa alte produse, în afara celor aprobate de companie.
1.8. Voi respecta cu strictețe metoda vânzărilor directe fără să folosesc alte metode de distribuire a produselor.
1.9 Nu voi permite distribuirea informației cu conținut ambiguu, care benevol sau forțat, poate prezenta compania Oriflame, în societate, într-un mod negativ.
1.10. Voi respecta legislația țării mele, dar și a celorlalte țări, în care voi activa în cazul formării unei echipe internaționale. 
1.11. Voi respecta cerințele Codului Etic și regulile de încheiere a Drepturilor și Condițiilor contractului de aderare. 

II. REGULILE DE CONDUITĂ ALE CONSULTANȚILOR ORIFLAME
1. DEFINIȚII

А. «Consultant Oriflame» – denumit în acest document și în continuare consultant independent de frumusețe (distribuitor de produse cosmetice Oriflame) indiferent de titlul și nivelul atins (inclusiv Manageri, Directori și mai sus).
B. «Pagina personală a Consultantului» este dezvoltată și menținută de compania Oriflame pe site-ul companiei.
C. Cu excepția cazului în care se explică altfel, în acest document sub denumirea Oriflame se are în vedere reprezentanța regională a companiei unde ești înregistrat în calitate de consultant.
C. «Linia de sponsorizare» include Consultantul, sponsorul său și toți ceilalți sponsori superiori.
D. «Grupul personal» se referă la toți Consultanții, sponsorizați direct sau indirect de alți consultanți din grupul său, cu excepția celor care au atins nivelul de 22% sau subordonații acestora.
Е.  «Grupul» cuprinde întreaga structură a unui Consultant, inclusiv Consultanții care au atins nivelul de 22%, precum și structura acestora.
J. «Publicațiile oficiale Oriflame» includ «Planul de Succes – ediție pentru Lideri» (inclusiv și Manualul politicii Oriflame), Catalogul Oriflame, Ghidul pentru noii recruți, revista «Business și Frumusețe» și alte materiale publicate pe site-ul oficial al companiei.
K. «Sponsor» – se referă la un Consultant Oriflame care înregistrează un alt Consultant în prima sa linie.
Cuvintele care încep cu literă mare, dar care nu sunt definite în această secțiune, au același înțeles ca în secțiunea anterioară «Planul Succesului – Ediție pentru Lideri».

2. ÎNREGISTRAREA

2.1. Pentru a deveni Consultant Oriflame, candidatul are nevoie de o recomandare din partea altui Consultat înregistrat prealabil (sponsor). În unele cazuri, Oriflame are dreptul să repartizeze viitorul Consultant în orice altă structură.
2.2. Înregistrarea unui Consultant poate fi efectuată doar cu acordul personal al acestuia.Consultantul poate avea doar un singur număr de înregistrare.  
2.3. Oriflame își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau reînregistrarea oricărui candidat.
2.4. Consultant Oriflame poate deveni oricine a atins vârsta majoratului sau cu acordul prealabil în scris al părinților, părinților adoptivi sau tutorelui în cazul persoanelor cu vârsta de peste 14 ani.
2.5. Înregistrarea poate fi efectuată pentru persoane fizice sau parteneri în număr de 2 persoane,  de exemplu soți sau părinți și copii. Partenerii își îndeplinesc obligațiunile față de Oriflame în comun, iar compania are dreptul să-și recupereze toate datoriile de la unul sau de la ambii parteneri în cazul datoriilor.
2.6. Consultantul Oriflame poate să-și anuleze înregistrarea în decurs de 30 de zile din momentul înregistrării în calitate de Consultant (sau alt termen prevăzut de legislație) și este în drept să ceară de la companie, în termenul indicat mai sus, returnarea avansului achitat pentru înregistrare.
2.7. Consultantul Oriflame poate să-și anuleze înregistrarea în termen mai mare de 30 de zile din momentul înregistrării în calitate de Consultant prin trimiterea unei notificări scrise companiei. În acest caz, compania Oriflame nu este obligată să returneze avansul achitat de Consultant, cum este indicat în punctul 2.6.
2.8. Înregistrarea Consultanților Oriflame expiră după 17 cataloage (1 an).
2.9. Înregistrarea Consultanților poate fi prelungită prin achitarea unei taxe anuale, care este adăugată automat în comanda Consultantului după un an de la data înregistrării.
2.10. Conform p.2.8. și mai sus, înregistrarea unui Consultant Oriflame se anulează:

- după expirarea a 4 perioade de catalog din momentul înregistrării, în cazul în care Consultantul nu a plasat nicio comandă din momentul înregistrării,
- după expirarea a 17 perioade de catalog (1 an) din data plasării ultimei comenzi, dacă nivelul maxim atins în istoria Consultantului nu depășește 6%. Cu toate acestea, taxa anuală după 17 perioade de catalog (1 an) nu se achită.
- după expirarea a 34 de perioade de catalog (2 ani) din data plasării ultimei comenzi dacă nivelul maxim atins în istoria Consultantului a constituit 9% și mai mult. Cu toate acestea, plata anuală după 17 perioade de catalog (1 an) nu se achită. 

2.11. Candidatul pentru rolul de Consultant este obligat să se înregistreze în prima linie a unei dintre cele mai apropiate rude (frate, soră, mamă, tată, copii) dacă unul dintre ei este deja Consultant Oriflame.
2.12. Soțul sau soția unui Consultant poate deveni de asemenea membru înregistrându-se sub același cod sau sub un alt cod de înregistrare, dar în prima linie a soțului sau soției. În cazul în care soțul sau soția înregistrată sub un alt cod, dorește să rezilieze contractul cu Oriflame pentru a se înregistra sub același cod cu soțul/soția, se aplică următoarele reguli:

- plățile unice primite pentru titlurile atinse vor fi deduse din plățile unice viitoare ale celui de-al doilea soț/soție
- înregistrarea primului soț este suspendată pentru o perioadă de 1 an, iar după expirarea perioadei specificate, statutul său de membru Oriflame se anulează
- primul soț se poate alătura codului de înregistrare al celui de-al doilea soț imediat după depunerea cererii de anulare a statutului de membru Oriflame sub codul propriu de înregistrare. 

Dacă mai multe rude ale candidatului la rolul de Consultant sunt deja Consultanți, atunci în mod prioritar înregistrarea se efectuează în prima linie a soțului.

2.13. Un fost Consultant sau soțul/soția acestuia, poate deveni din nou membru în următoarele condiții:

- dacă nivelul maxim atins în istoria de Consultant nu depășește 6%, atunci înainte de înregistrarea repetată în Oriflame trebuie să treacă nu mai puțin de 17 perioade de catalog;
- dacă nivelul maxim atins în istoria de Consultant a fost 9% și mai mult, atunci înainte de înregistrarea repetată trebuie să treacă nu mai puțin de 34 perioade de catalog;
- în cazurile excepționale, compania își rezervă dreptul de a schimba termenul unei înregistrări repetate, la discreția sa;
- Consultantul poate să scrie o cerere de înregistrare repetată imediat după rezilierea contractului cu Oriflame (terminat) dacă rezilierea contractului cu Oriflame (terminat) a fost făcută în baza neactivității (lipsa comenzilor BP) ale Consultantului respectiv (punctul 2.7).

2.14. Oriflame este în drept să anuleze înregistrarea Consultantului Oriflame în cazul încălcării Codului Etic sau ale Regulilor de Conduită.
2.15. Oriflame își rezervă dreptul de a suspenda activitatea unui Consultant pe perioada investigării încălcărilor efectuate.
2.16. Schimbarea datelor incorecte de înregistrare a Consultantului este posibilă numai cu acordul Oriflame în prezența circumstanțelor obiective în decurs de 3 perioade de catalog din momentul înregistrării în calitate de Consultant. În cazul în care Consultantul prezintă date incorecte de înregistrare, Oriflame are dreptul să își exercite drepturile stabilite în p.2.15.

3. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A STABILITĂȚII STRUCTURILOR

3.1. Consultanților Oriflame le este interzis să se înregistreze în cadrul altor sponsori. Înregistrarea repetată poate avea loc doar după anularea primului contract de înregistrare cu Oriflame și respectarea condițiilor enunțate în punctul 2.13.
3.2. În cazul în care un Consultant și-a exercitat drepturile stabilite în p. 2.13 al acestui Manual și a reziliat contractul cu Oriflame printr-o înregistrare repetată în altă structură în perioada stabilită și specificată în Manual, i se aplică reguli speciale pentru plăți și dezvoltarea noii structuri, stabilite în punctele 3.2.1 – 3.2.3.
3.2.1 Pentru a garanta siguranța afacerilor și a păstra integritatea structurilor pentru Consultanții de nivel superior, niciun Consultant care a fost în structura sa anterioară, nu poate fi înregistrat în noua sa structură chiar și la îndeplinirea condițiilor de reziliere a contractului cu Oriflame și înregistrarea repetată după perioada și regulile stabilite. Consultantul înregistrat repetat are dreptul să-și construiască structura sa nouă invitând oameni noi, care nu au făcut niciodată parte din structura sa anterioară. Excepția de la această regulă poate fi aplicată doar rudelor apropiate ale Consultantului: soțul/soția, fratele/sora, tata/mama, copiii.
3.2.2 Oriflame își rezervă dreptul de a lua în considerare, la înregistrarea repetată a Consultantului, toate plățile unice primite anterior pentru titlurile obținute. Plățile pentru aceleași titluri, repetat obținute, pot să nu fie efectuate. În afară de asta, compania își rezervă dreptul de a lua în considerare toate calificările Consultantului la luarea deciziei de a participa la orice eveniment și campanii de marketing ale companiei.
3.2.3 Oriflame își rezervă dreptul de a lua decizii în orice situație discutabilă în caz de încălcare a măsurilor care vizează îmbunătățirea stabilității structurilor.
3.3. Transferul unui Consultant de la un sponsor la altul poate avea loc doar în cazuri speciale și exclusiv la discreția Oriflame.
3.4. Este interzis transferul unui grup personal de la un Consultant la altul.
3.5. Consultanții pot să transfere codul lor de înregistrare în cadrul companiei doar rudelor apropiate – soțului, soției, părinților, copiilor, inclusiv și copiilor înfiați, prin intermediul unei cereri în scris aprobată de companie. Un consultant care a apelat la această procedură de transfer, poate să se înregistreze din nou în cadrul companiei respectând regulile enunțate în punctul 2.13.
3.6. În cazul decesului unui Consultant, numărul lui de înregistrare poate fi moștenit de rudele apropiate (soțul/soția, părinții, copiii, inclusiv și cei înfiați) printr-o cerere scrisă în termen de  6 luni din ziua decesului. În caz contrar, numărul de înregistrare se anulează, iar plățile datorate decedatului urmează a fi acordate moștenitorilor de drept în modul și termenele stabilite de lege la prezentarea documentelor care atestă dreptul de a primi astfel de plăți.
3.7. Oriflame permite Consultantului să invite și să înregistreze noi Consultanți doar după ce a prezentat companiei o copie a actului său de identitate.

4. RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI ORIFLAME

Responsabilități comune

4.1. Consultantul Oriflame trebuie să respecte toate legile, reglementările și normele de afaceri, aplicabile relației sale cu Oriflame, inclusiv prevederile legii fiscale care reglementează înregistrarea Consultantului în calitate de plătitor de contribuții, prezentarea rapoartelor și plata impozitelor corespunzătoare. Consultantul Oriflame se obligă să nu întreprindă acțiuni care ar putea compromite compania și numele său în ochii clienților și a societății.
4.2. Consultantul Oriflame trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor personale furnizate de cumpărători, clienți, alți Consultanți Oriflame în conformitate cu legislațiațării în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Responsabilitățile Consultantului Oriflame în relație cu clienții

4.3. Consultantul Oriflame nu trebuie să comită acțiuni neloiale față de client, nici să-l inducă în eroare.
4.4. Chiar de la începutul interacțiunii cu clienții, consultanții trebuie să se prezinte ca fiind consultanți independenți Oriflame și să le explice scopul pentru care au decis să interacționeze cu aceștia indiferent de modalitatea abordată: prin email, pe site, pe rețelele sociale etc. Consultanții Oriflame trebuie să indice clar statutul lor în cadrul companiei pentru a evita confuzia și pentru ca clienții să fie siguri că sunt contactați de un reprezentant oficial al companiei.  Statutul de Consultant independent trebuie să fie indicat obligatoriu în toate scrisorile electronice, în cărțile de vizită, pe site-urile și paginile personale de pe rețelele sociale etc.
4.5. Consultantul Oriflame trebuie să furnizeze clienților informații corecte și depline în conformitate cu principiile comerțului echitabil, despre posibilitățile de creditare în caz că aceastea sunt accesibile, despre condițiile și modul de plată, despre funcționalitatea retururilor, despre condițiile de garanție, despre modul de deservire și termenii de livrare. Consultantul Oriflame trebuie să ofere răspunsuri corecte și depline la toate întrebările clienților.
4.6. În cazul în care clientul nu este mulțumit de calitatea produselor și dacă produsele sunt potrivite pentru a fi puse din nou în vânzare, consultantul Oriflame, într-un termen stabilit îi oferă clientului dreptul de a alege: fie să i se restituie banii pentru bunurile achiziționate cu condiția ca aceste bunuri să fie returnate, fie produsul să fie înlocuit cu un produs echivalent. Termenul stabilit trebuie să fie clar indicat și aplicat în mod egal atât vânzărilor directe cât și celor efectuate la distanță (prin telefon, prin poștă sau prin Internet).
4.7. La cumpărarea produselor, Consultantul Oriflame trebuie să prezinte clientului un formular pentru comandă, unde sunt indicate logo-ul companiei Oriflame, datele Consultantului Oriflame, inclusiv numele, adresa și numărul de telefon, toate condițiile esențiale de vânzare, condițiile și termenii de garanție (dacă produsele au termen de garanție, se indică condițiile ei, informația detaliată și limitările asociate procesului post-vânzare, denumirea și adresele organizațiilor care oferă garanția, termenul de garanție și condițiile de înlăturare a defectelor propuse clientului, în mod clar stipulate în formularul pentru comandă sau în alte acte care însoțesc produsul), restricțiile și condițiile de returnare ale produselor. Textul unde sunt stipulate toate condițiile trebuie să fie scris în mod clar și lizibil.
4.8. Consultanții Oriflame nu au dreptul să invoce declarații care nu sunt în concordanță cu declarațiile oficiale ale companiei Oriflame sau să le contrazică pe acestea, ducând în eroare astfel clienții.  
4.9. Consultanții Oriflame nu au dreptul să folosească comparații care pot fi înșelătoare sau incompatibile cu principiul concurenței loiale. Criteriile de comparație ar trebui să se bazeze pe fapte care pot fi confirmate și argumentate. Consultanții Oriflame nu au dreptul să comunice informații false despre oricare altă companie, activitatea acesteia sau produsele ei, în mod direct sau indirect.
4.10. Consultanții Oriflame trebuie să ofere clienților dreptul de a anula comanda într-un termen rezonabil și de a returna produsele livrate, dacă aceste produse sunt ca noi și pot fi puse din nou în vânzare.
4.11. Consultantul Oriflame trebuie să mențină legătura cu clienții prin comunicarea personală, prin telefon sau email în intervale de timp rezonabile și la ore potrivite, astfel încât să nu fie enervant. Consultantul Oriflame este obligat să înceteze demonstrarea sau prezentarea produselor la prima solicitare a clientului.
4.12. Consultantul Oriflame trebuie să furnizeze clienților informații corecte în conformitate cu principiile comerțului echitabil și principiile de protecție a persoanelor cu dizabilități, conform normelor legislației existente cum ar fi și cele cu privire la minori.
4.13. Consultanții Oriflame trebuie să respecte așteptările consumatorilor și să nu profite de lipsa de experiență și cunoștințe a acestora. Este interzis să se facă speculații referitor la vârstă, diferite boli, handicap psihic sau fizic, credulitate și competențe lingvistice slabe ale clienților.
4.14. Consultanții Oriflame nu au dreptul să încurajeze persoanele să cumpere produse pe baza unei declarații conform căreia prețul poate fi redus sau restabilit cu scopul de a orienta potențialii clienți ai consultantului Oriflame spre cumpărături similare, dacă aceste reduceri depind de un eveniment special, care încă nu a avut loc.
4.15. Consultantul Oriflame trebuie să efectueze comenzile clienților în decurs de 30 de zile din data primirii comenzilor de la clienți.

Responsabilitățile Consultantului Oriflame în relație cu alți Consultanți Oriflame

4.16. Consultanții nu au dreptul să atragă candidații altor Consultanți în rețeaua lor și nici să se implice în activitatea altor structuri.
4.17. Consultantul Oriflame nu trebuie să denatureze informația referitoare la vânzările reale sau potențiale sau veniturile consultanților Oriflame. Orice informații referitoare la venituri și vânzări ar trebui să fie: (a) veridice, exacte și prezentate în așa fel încât să nu fie false, confuze sau încurcate și (b) fondate pe fapte argumentate și demonstrate pe piața respectivă. Consultanții potențiali ai companiei Oriflame  (c) ar trebui să fie informați că vânzările și veniturile depind de însăși persoana și abilitățile sale, timpul alocat procesului de vânzare, eforturilor depuse și alți factori și de asemenea (d) să dispună de informațiile necesare pentru a putea rezonabil evalua posibilitățile sale de venit.
4.18. Consultantul Oriflame nu percepe plăți de la alți Consultanți pentru materiale sau servicii dezvoltate de Oriflame, cu excepția plăților pentru acoperirea cheltuielilor pentru întâlnirile sau training-urile de instruire ținute de Consultanții Oriflame.

Toate materialele promoționale, dezvoltate de Consultanți, trebuie să corespundă procedurilor și politicii Oriflame. Consultanții Oriflame care vând materiale publicitare, aprobate și permise de lege sau materiale pentru instruirea altor Consultanți Oriflame: (а) au dreptul să ofere doar materiale care corespund acelorași standarde implementate de Oriflame, (b) nu au dreptul să impună achiziționarea acestor materiale altor Consultanți Oriflame; (c) au dreptul să ofere Consultantului Oriflame ajutor în procesul de vânzare, rezonabil și echitabil, fără un profit substanțial, costul ar trebuie să fie echivalent cu costul materialelor similare, disponibile pe piață; și (d) au dreptul de a oferi informații despre politica retururilor în formă scrisă, similară cu politica retururilor dezvoltată de Oriflame.

4.19. Consultanții Oriflame ar trebui să comunice cu alți Consultanți Oriflame doar într-o manieră rezonabilă și la ore potrivite, pentru a nu deveni enervanți și agasanți.
4.20. Consultantul Oriflame nu trebuie să-și impună Consultanții săi să facă comenzi prin intermediul său și nici să stabilească cantitatea minimă a comenzii sau sortimentul acesteia. Toți Consultanții pot plasa comenzi direct la Oriflame. Este important de reținut că taxele pentru păstrarea și livrarea produselor depind de cantitatea comenzii. Astfel încât, fiecare Consultant trebuie să decidă în mod independent oportunitatea de plasare a comenzii / dacă își face sau nu stocuri de produse. Consultanții Oriflame nu au dreptul să solicite sau să încurajeze alți Consultanți să cumpere cantități nerezonabile de produse sau să se folosească de asistenții pe vânzări. Consultantul Oriflame nu trebuie să achiziționeze o cantitate mare de produse față de rata de așteptare a vânzărilor și cererile preconizate pe care le are stabilite .
4.21. Consultantul nu are dreptul să folosească Oriflame pentru vânzarea altor produse cu excepția produselor oficial aprobate de companie, inclusiv și materialele intelectuale și serviciile de consulting. Atunci când un consultant recomandă produsele, el folosește prețurile din catalog.
4.22. Consultanții Oriflame nu au dreptul să atragă cumpărători din alte companii care funcționează pe principiul vânzărilor directe.
4.23. Consultanții Oriflame nu au dreptul să denigreze fără temei produsele unei alte companii, planul de vânzări și marketing sau oricare altă particularitate a unei alte companii.
4.24. Consultanții Oriflame nu sunt angajați Oriflame. Atunci când prezintă oportunitatea Oriflame trebuie să sublinieze faptul că aceasta înseamnă desfășurarea unei afaceri independente și că nu este vorba de o ofertă pentru angajare.
4.25. Consultanții Oriflame nu au autoritatea să-și ia angajamente sau să-și asume obligații în numele companiei Oriflame. Aceștia vor despăgubi compania Oriflame pentru orice cheltuială sau daună produsă din nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli.
4.26. Consultantul Oriflame nu are voie să comande produse în numele altui Consultant, fără acordul scris al celui din urmă.
4.27. Consultantul Oriflame este obligat să se asigure că toți consultanții din grupul său personal își îndeplinesc obligațiile creditare față de companie.
4.28. Sponsorul este responsabil pentru instruirea, dezvoltarea și motivarea consultanților sponsorizați.
4.29. Consultantul Oriflame nu are voie să dea interviuri în presă, la TV, radio, reviste, nici să folosească pentru reclamă mijloace mass-media (inclusiv Internet, sms etc) utilizând numele companiei fără acordul prealabil în scris al Oriflame.
4.30. Consultantul Oriflame nu are dreptul să distribuie pe rețelele sociale informații despre companie, produse, serviciile oferite de aceasta, care duc în eroare clienții și ar periclita reputația companiei.

5. ALTE REGULI ȘI POLITICI

5.1. Politica Oriflame nu permite delimitarea unor teritorii sau francize pentru desfășurarea activității. Nici un Consultant Oriflame nu este autorizat să garanteze, să vândă, să aloce ori să transfere un astfel de teritoriu sau franciză. Orice Consultant este liber să-și desfășoare afacerea în orice parte a țării.
5.2. Consultantul Oriflame trebuie să respecte faptul că Oriflame operează în anumite piețe și nu în toate țările din întreaga lume, respectând cu strictețe obligațiile sale de securitate a produselor, de înregistrare a produsului, de import și alte reguli, care se aplică pentru comerțul din țările respective. Oriflame nu poartă răspundere pentru orice daune, litigii sau creanțe rezultate din sau legate de comerțul transfrontalier realizat de Consultanții Oriflame în țări din afara piețelor pe care operează Oriflame. În acest caz, Oriflame îl va face răspunzător în totalitate pentru astfel de plângeri pe Consultantul Oriflame.
5.3. Consultantul Oriflame nu este angajat al companiei. Singurul titlu pe care poate să-l folosească pe cărțile de vizită, în alte materiale tipărite sau în email-uri este „Consultant Independent”, iar atunci când se califică “Oriflame – Manager Independent” sau „Oriflame – Director Independent”.
5.4. Materialele promoționale, pagina personală a consultanților Oriflame sau oricare alte aplicații de pe rețelele sociale, susținute de Oriflame pot fi folosite conform specificațiilor fără o aprobare prealabilă. Consultanții Oriflame nu pot înregistra sau găzdui o pagină de start cu un domeniu care include cuvântul Oriflame, în schimb ei pot să publice recenzii pe site-ul oficial Oriflame. Compania își rezervă dreptul de a aproba materialul înainte ca acesta să fie publicat. Regulile de Conduită ale Consultanților în sfera online sunt enunțate în Anexa 1 și 2.
5.5. Consultantul Oriflame nu are voie să folosească, fără acordul prealabil în scris al companiei Oriflame, numele, logo-ul sau sigla firmei Oriflame . Dacă a obținut consimțământul scris, Consultantul are dreptul să utilizeze numele, logo-ul sau sigla Oriflame în conformitate cu regulile stabilite de companie. Utilizarea simbolurilor corporatiste pe resursele Internet este reglementată în Anexa 1.
5.6. Consultantul Oriflame nu are dreptul să producă sau să procure din nici o altă sursă în afară de Oriflame, bunuri pe care este înscrisă marca sau logo-ul Oriflame, cu excepția cazului în care are aprobare în scris din partea Oriflame.
5.7. Toate materialele Oriflame tipărite, materialele video, fotografiile, imaginile sunt protejate prin dreptul de autor și nu pot fi reproduse în totalitate sau parțial de către nimeni, nici în materialele tipărite sau publicate pe Internet, fără aprobarea prealabilă scrisă de la Oriflame. Când drepturile de autor sunt folosite în mod legitim, este obligatoriu ca trimiterea la drepturile de autor Oriflame să se facă într-un mod vizibil și categoric. Alte reguli cu privire la utilizarea imaginilor și a altor materiale ale companiei în mediul online sunt enunțate în Anexa 1.
5.8. Consultanții Oriflame nu au dreptul să vândă, să demonstreze sau să expună produsele Oriflame în locuri specializate pentru vânzarea cu amănuntul și nici în outlet-uri, magazine online, site-uri, platforme de licitații (de ex. site-urile care prezintă oferta zilei, Ebay.com). Alte reguli de organizare a vânzărilor pe Internet sunt enunțate în Anexa 1.  Nici publicațiile Oriflame nu trebuie expuse sau vândute în astfel de locuri. Locurile, care din punct de vedere tehnic nu sunt puncte de desfacere cu amănuntul, cum ar fi saloanele de frumusețe, pot fi folosite pentru expunerea produselor, dar nu și pentru vânzarea acestora.
5.9 Produsele Oriflame nu ar trebui să fie plasate pentru demonstrații în întreprinderi, produsele cărora nu sunt prezente în sortimentul Oriflame.
5.10. Consultanții Oriflame nu au dreptul să plaseze automat postări pe forumuri cu altă tematică, să utilizeze programe pentru distribuirea mesajelor spam utilizatorilor care nu și-au dat consimțământul prealabil să primească astfel de mesaje. 
5.11. Nici o persoană, în nicio circumstanță, nu este autorizată să reambaleze sau să modifice în vreun fel ambalajul sau etichetarea produselor. Produsele Oriflame se vând numai în ambalajul lor original.
5.12. Produsele Oriflame nu cauzează nici un fel de probleme sănătății dacă sunt folosite în scopul pentru care au fost concepute și conform instrucțiunilor. Oriflame garantează calitatea înaltă a produselor sale și este gata să recompenseze pentru daunele provocate de utilizarea unui produs necalitativ. Compania nu poartă răspundere pentru situațiile în care problemele apărute sunt datorate neatenției, aplicării neglijente sau folosirii incorecte a produsului.
5.13. Oriflame își rezervă dreptul de a reține în orice moment orice valoare neachitată la timp a facturii unui Consultant din orice discount de volum sau bonus cuvenit acestuia.
5.14. Oriflame are dreptul să schimbe prețurile produselor și gama de produse fără să anunțe în prealabil. Oriflame nu va acorda discount de volum, bonusuri sau orice altă compensație pentru eventualele pierderi survenite din cauza acestor schimbări sau a stocurilor zero de produse.
5.15. Oriflame își rezervă dreptul de a rambursa cheltuielile pentru achiziționarea produselor Consultantului doar în următoarele cazuri:

- retururile sunt efectuate în termenii stabiliți de companie;
- suma rambursării constituie plata efectuată de Consultant după deducerea tuturor reducerilor, bonusurilor, recompenselor bănești și mai puțin costul de expediere al produsului returnat;
- produsele destinate rambursării, inclusiv materialele promoționale, trebuie să fie valabile pentru a fi puse din nou în vânzare.

În contextul prezentului punct, produsele care pot fi din nou puse în vânzare:

- nu trebuie să fie utilizate, deschise sau deteriorate;
- nu trebuie să fie expirate
- trebuie să fie în catalogul actual Oriflame.

5.16. Dacă un Consultant este implicat, legal sau ilegal, în orice fel de dispută sau activitate care poate influența negativ reputația companiei, respectivul Consultant are obligația să informeze imediat compania Oriflame despre aceasta.
5.17. Oriflame își rezervă dreptul să extindă sau să revizuiască conținutul Planului de Succes, criteriile de calificare sau Codul Eticii și Regulile de conduită Oriflame. 

6. DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DIRECTORILOR ORIFLAME 

Adăugător la cerințele de bază, valabile pentru toți consultanții, următoarele reguli se aplică consultanților de la nivelul de Director și mai sus. Încălcarea oricărei dintre aceste reguli poate duce la pierderea acestui titlu și a tuturor privilegiilor legate de acesta, iar în situațiile excepționale la anularea numărului de înregistrare în calitate de Consultant Oriflame.

6.1. În calitate de Director aveți obligația să vă ocupați de Consultanții din grupul personal în timpul fiecărei perioade de catalog:

а) să recrutați și să dezvoltați continuu grupul personal;
b) să acordați ajutorul și sprijinul dvs întru motivarea Consultanților grupului personal;
c) să organizați training-uri și întâlniri de motivare, să stabiliți obiective și să monitorizați realizarea acestora;
d) să instruiți Consultanții pentru a-și dezvolta mai eficient afacerea;
e) să oferiți Consultanților informații noi referitor la diferite întâlniri, evenimente, training-uri și despre produsele noi ale companiei;f) să participați la toate seminarele și evenimentele organizate de compania Oriflame;
g) să respectați Codul Etic și Regulile de conduită ale companiei Oriflame, să fiți un exemplu pentru ceilalți;
h) să participați la toate întâlnirile de afaceri organizate de managerii pe vânzări ai companiei Oriflame.

6.2. Un Director Oriflame nu are dreptul să reprezinte și alte companii cu vânzări directe.
6.3. În cazul în care soțul, soția sau rudele apropiate (și anume: fratele sau sora, tatăl sau mama, copiii) ale Directorului sunt reprezentanți ale altei companii de vânzări directe, atunci acest soț sau soție sau rudei apropiate (conform celor enunțate mai sus în p.6.3.) nu au dreptul să participe în activitățile companiei Oriflame și nici să implice compania Oriflame în activitățile acelei companii. Directorul a cărui soț, soție sau altă rudă apropiată (în conformitate cu cele enunțate în punctul 6.3.)  activează în alte companii de vânzări directe, sunt obligați să informeze compania Oriflame.
6.4. În cazul decesului unui Director, titlul acestuia poate fi moștenit de către una dintre cele mai apropiate rude prin condițiile stabilite de legislația în vigoare. Pentru asta este nevoie  de o cerere în scris adresată companiei Oriflame  nu mai târziu de 6 luni din ziua decesului, în caz contrar, numărul de înregistrare al directorului dat va fi anulat. Moștenitorii trebuie să accepte și să fie de acord să îndeplinească toate cerințele și regulile care sunt obligatorii pentru Consultanții Oriflame.
6.5. Un Director trebuie să respecte orice reguli adiționale sau instrucțiuni comunicate în scris de către compania Oriflame. 

7. PROCEDURA DE RECLAMAȚII

Orice relatare/plângere referitor la încălcarea acestui Cod Etic și a Regulilor de conduită poate fi făcută în reprezentanțele locale Oriflame sau personal directorului general al companiei în localitatea de unde e Consultantul.

ANEXA 1.
REGULILE DE CONDUITĂ ALE CONSULTANȚILOR ÎN SFERA ONLINE

1. INFORMAȚII ESENȚIALE

Acest Manual are scopul de a defini regulile de conduită ale Consultanților în sfera online, reguli care nu permit încălcarea drepturilor de autor ale companiei Oriflame, inclusiv și legile și acordurile existente.

2. DISPOZIȚII GENERALE

Oriflame le oferă Consultanților oportunitatea de creare a paginilor personale pe site-ul Oriflame și instrumente online de vânzare și promovare a produselor și posibilităților de construire a unei afaceri în sfera online.  

Consultanții de asemenea pot să-și creeze propriile site-uri pentru vânzarea și promovarea produselor Oriflame, să comunice despre activitatea sa și despre șansa de a începe o afacere cu condiția că acești utilizatori înștiințează despre faptul că site-ul lor nu este site-ul oficial al companiei.  Este necesară citarea informației despre proprietarul site-ului, datele de contact și link-ul către sursa oficială .

3. NUME DOMENIU

Consultanții Oriflame nu au dreptul să utilizeze cuvântul «Oriflame» sau o altă imitație fonetică, pentru denumirea domeniului site-ului, aplicației mobile, a blogului, a paginii pe rețelele sociale  (cum ar fi, Facebook, VKontakte, Instagram), a canalului de găzduire video sau numele site-ului web în rezultatele căutării organice.

Prin imitație fonetică se înțelege clonarea numelui de brand prin utilizarea literelor, sunetelor și cifrelor (schimbarea cu locul a cuvintelor, adăugarea sau ștergerea unei sau mai multe litere sau cifre din denumire), care imită sunetul sau ortografia aproape de original. Spre exemplu Oriflame – Orifleim – Orilame – Orileme și așa mai departe.  

Cuvântul «Oriflame» poate fi utilizat în denumirea blogului, account-ului sau a unei grupe pe rețele sociale doar în cazul în care în această denumire se indică categoric faptul că această grupă/pagină etc. nu este o sursă oficială a companiei, cum ar fi: «Comunitatea Liderilor Oriflame Orhei».

4. CERINȚELE CĂTRE DOMENIUL CONSULTANTULUI

Pe pagina principală a oricărui domeniu (site, blog, pagină sau grup pe rețelele sociale) sau într-o campanie promoțională trebuie să fie indicat clar și vizibil informația că proprietarul site-ului este Consultant Independent Oriflame. La utilizarea logotipului sau a mărcii de brand Oriflame pe paginile principale ale domeniului trebuie să fie indicată  informația despre proprietarul site-ului în imediata apropiere a simbolurilor corporative.

Datele de contact ale Consultantului (minim numele și prenumele, adresa de email și numărul de telefon) trebuie să fie ușor accesibile vizitatorilor site-ului respectiv.

Dacă pe site-ul Consultantului există opțiunea de înregistrare atunci tot acolo trebuie să existe și informația clară și exactă despre faptul că înregistrarea se inițiază de către Consultantul Oriflame, nu de companie însăși. (spre exemplu «Înregistrare în echipa lui Socolov D.»  sau înregistrarea în echipa  «Înainte spre visuri!»).

Regulile acestei secțiuni nu se aplică paginilor personale, blogurilor și site-urilor Consultanților Oriflame care nu au legătură cu activitatea Consultantului în compania Oriflame.

5. DESPRE CONȚINUT ȘI LINK-URI

La crearea site-ului personal, Consultanții nu au dreptul să copieze design-ul site-ului oficial Oriflame, pentru a evita posibilele neînțelegeri din partea vizitatorilor. La copierea materialelor online Oriflame, așa cum sunt site-ul sau grupa pe rețelele sociale, canalului video etc, este obligatoriu link-ul către sursa oficială a acestor materiale.

Consultanții nu au dreptul să vândă, să demonstreze sau să prezinte produsele Oriflame în magazinele online, pe site-uri care oferă vouchere de reducere, cum ar fi Ebay.com, pe site-urile cu anunțuri gratuite, în aplicații pentru sistemele de operare mobilă, pe domeniile personale (site, blog, pagină de socializare etc.), inclusiv primirea plăților online. Se permit doar recomandările de produse pe domeniile personale, descrierea lor și colectarea informației  despre comandă pentru efectuarea comenzii pe site-ul oficial Oriflame.  

Singura modalitate posibilă pentru un Consultant Oriflame de a vinde produse online este să-și deschidă pagină personală de Consultant pe site-ul oficial Oriflame, utilizând link-urile către sursa oficială.

Utilizarea conceptului «Internet-Magazin» este posibilă doar în cazul  de lucru cu pagina personală a Consultantului pentru acele piețe în care această opțiune este disponibilă. În toate celelalte cazuri, utilizarea conceptului «Internet-Magazin» pe site-urile personale ale Consultantului Oriflame nu se permite.
Produsele Oriflame nu pot fi plasate pentru demonstrare sau recomandate pe sursele web ale Consultanților  alături de alte produse care nu sunt prezente în sortimentul Oriflame.

6. POZE ȘI IMAGINI

Compania Oriflame le permite Consultanților săi să utilizeze:

Nu se permite utilizarea imaginilor din catalog, broșuri sau alte materiale tipărite care nu au fost încă publicate pe site-ul oficial Oriflame sau în catalogul curent.
Toate materialele Oriflame utilizate trebuie să fie de calitate înaltă.
Orice revendicări și pretenții ale unor părți terțe care pot fi primite de compania Oriflame în legătură cu încălcarea regulilor de utilizare a obiectelor enumerate mai sus, vor fi redirecționate către Consultant.   

7. LOGO-UL ORIFLAME

Logo-ul Oriflame poate fi folosit doar în acel format în care se folosește pe pagina oficială a companiei și numai ca antet sau subsol de pagină. Orice schimbare a logo-ului, inclusiv și animație, este interzisă. 

8. PREZENȚA CONSULTANȚILOR PE REȚELELE SOCIALE

Oriflame încurajează prezența Consultanților pe bloguri, pe rețelele sociale și alte domenii online.  Consultanții își pot publica recenziile și comentariile despre produsele Oriflame, ținând cont de cerințele p. 1.3 în ceea ce privește fiabilitatea informațiilor ce țin de proprietățile produselor.  Compania Oriflame recomandă să utilizați butonul “Distribuie prietenilor” pe paginile oficiale online ale companiei pentru a afișa corect informația și link-urile către sursă.

9. PROMOVAREA PE INTERNET

Consultanții pot de sine stătător să se ocupe de promovarea resurselor web personale pe Internet cu condiția de a respecta cerințele enunțate în Regulile de Conduită în sfera online.

În reclama contextuală (spre exemplu, cu ajutorul serviciului Google Adwords):

În afară de asta, în timpul promovării resurselor web, Consultantul nu are dreptul:

 

Mai multe informații și exemple practice despre respectarea Regulilor de conduită a Consultanților în sfera online găsiți în Manualul Consultanților privind munca pe rețelele sociale. 

ANEXA Nr. 2. REGULI DE COMUNICARE
ÎN TIMPUL COMUNICĂRII CU CLIENTUL / POTENȚIALUL CONSULTANT ORIFLAME ȚINEȚI CONT DE URMĂTOARELE REGULI:

- Urmează: să vă prezentați pe dumneavoastră și compania Oriflame, să vă împărtășiți cu informații utile și interesante, idei despre produse și modul de deservire Oriflame. 
- Urmează: să explicați clienților scopul propunerilor dumneavoastră și să prezentați informații despre tipurile de produse Oriflame.
- Urmează: să răspundeți adevărat la toate întrebările.
- Urmează: să revendicați reclamații doar în legătură cu produsele Oriflame. Să trimiteți clientului un link către site-ul web Oriflame, unde el poate afla mai mult despre produsele companiei și modul de direcționare a reclamațiilor.
- Urmează: să respectați clienții și alți Consultanți Oriflame. Să nu întreprindeți acțiuni violente, extreme din motive rasiale, de gen, sexuale; nu utilizați un vocabular neadecvat. Manifestați respect față de viețile străine private, în temele legate de politică, religie etc.
- Urmează: la prima solicitare a clientului să încetați comunicarea cu el.
- Urmează: să colectați și să păstrați datele cu caracter personal ale clienților doar atunci când este necesar, respectând cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
- Urmează: să păstrați confidențialitatea informațiilor Oriflame. La citarea materialelor oficiale, publicate anterior pe site-ul Oriflame, este necesar să indicați un link către sursă (spre exemplu «publicat pe site-ul www.oriflame.md, 2018»). Este interzisă publicarea materialelor confidențiale Oriflame până la publicarea lor oficială, cum ar fi spre exemplu, despre lansările de produse sau campaniile de recrutare.
- Urmează: la vânzarea produselor:

- să prezentați clientului informații veridice despre prețul produselor, condițiile de plată, termenul de livrare;
- să emiteți clientului comanda în formă scrisă;|
- să informați clientul despre termenul în care are dreptul să anuleze comanda și despre dreptul de a returna produsele și de a-și primi banii înapoi în cazul în care produsele pot fi repuse în vânzare;
- să oferiți garanția produselor Oriflame, să oferiți servicii post vânzare și proceduri corespunzătoare de formare.

- Urmează: la demonstrarea produselor:

- să informați despre faptul că venitul și vânzările depind de persoana care le demonstrează și abilitățile sale, de timpul alocat procedurii de vânzare, efortul depus și mulți alți factori;
- să prezentați informația necesară despre modurile de obținere a veniturilor din produsele vândute.
- să-i amintiți clientului despre faptul că Oriflame este o companie de vânzări directe, care se focusează pe dezvoltarea permanentă a produselor inovaționale. Oriflame propune doar produse de calitate și posibilitatea de a începe o afacere, care va permite o îmbunătățire a stării materiale și o cale de dezvoltare a calităților personale.

ÎN TIMPUL COMUNICĂRII CU CLIENTUL / POTENȚIALUL CONSULTANT ORIFLAME URMEAZĂ SĂ ȚINEȚI CONT DE URMĂTOARELE REGULI:

- Este interzis: să puneți presiune pe client cu scopul ca acesta să cumpere produse sau să se alăture echipei.
- Este interzis: să supraestimați caracteristicile produselor. Atunci când povestiți despre propria experiență de folosire a produselor, oferiți doar informații adevărate. Folosiți-vă de descrierile produselor și alte informații prezentate de Oriflame referitor la produse.
- Este interzis: să supraestimați caracteristicile produselor Oriflame, despre suma venitului, despre experiența dumneavoastră de muncă.
- Este interzis: să duceți clientul în eroare, să puneți presiune pe client.
Este interzis: să vă rușinați de faptul că nu aveți răspuns la întrebare sau că nu sunteți siguri în răspuns. Adresați-vă la serviciul suport vânzări «Oriflame», pentru a afla răspunsul corect iar apoi transmiteți-l clientului.
- Este interzis: să folosiți comparații confuze, care duc în eroare, cu produse ale altei companii. Criteriile de comparație trebuie să fie argumentate și bazate pe fapte reale.
Este interzis: să cauzați prejudicii reputației altor companii, să atrageți clienții altor companii.
- Este interzis: să încurajați o persoană să cumpere produse pe baza declarației conform căreia poate reduce costurile produselor sau chiar restabili prețul de achiziție, cu scopul ca această persoană să trimită alți clienți la dumneavoastră pentru a efectua achiziții similare.